Bảng giá thiết bị vệ sinh American Standard – cập nhật 2023

Bảng giá thiết bị vệ sinh American Standard - cập nhật 2023

Bảng giá thiết bị vệ sinh American Standard – cập nhật 2023 – Lịch sử của hãng thiết bị vệ sinh American Standard bắt đầu từ năm 1872, khi John B. Pierce mở một cửa hàng nhỏ tại Massachusetts chuyên cung cấp các sản phẩm cấp nước bằng sắt đúc tráng men.

Với sự tận tâm và kinh nghiệm trong kinh doanh, ông đã phát triển cửa hàng một cách nhanh chóng và sau đó thành lập công ty Pierce Steam Heating. Năm 1982, công ty được hợp nhất với hai công ty khác và trở thành American Radiator.

Năm 1929, American Radiator hợp nhất với công ty Standard Sanitary Manufacturing, kết quả là sản phẩm của hai công ty này chiếm được nửa thị phần Mỹ và Châu Âu. Sau 18 năm, American Radiator & Standard Sanitary Corporation trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Cuối cùng, năm 1948, công ty đổi tên thành American Standard và đứng vững trên thị trường như một trong các nhà sản xuất thiết bị vệ sinh hàng đầu.

Vào tháng 07/2009 thương hiệu American Standar thuộc sở hữu của tập đoàn LIXIL.

Lịch sử ra đời và phát triển thương hiệu thiết bị vệ sinh American Standard
Lịch sử ra đời và phát triển thương hiệu thiết bị vệ sinh American Standard

Bảng giá thiết bị vệ sinh American Standard – cập nhật 2023

Bảng giá chiết khấu Bồn cầu American Standard

Xem thêm: Bảng giá bồn cầu American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bon cau 1 khoi american standard 2007 wt acacia evolution Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD 2007-WT Acacia Evolution nắp êm 2007-WT 15000000 8890000
bon cau 1 khoi american standard 2030 wt dong ids clear Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD 2030-WT dòng IDS Clear nắp êm 2030-WT 21898000 13000000
bon cau 1 khoi american standard 2040 wt dong ids dynamic Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD 2040-WT Dòng IDS Dynamic nắp êm 2040-WT 19430000 12969000
bon cau 1 khoi american standard 2045 wt dong cadet Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD 2045-WT Dòng Cadet nắp êm 2045-WT 7200000 3100000
bon cau 1 khoi american standard 2050 wt dong ids clear nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD 2050-WT Dòng IDS CLEAR nắp êm 2050-WT 21500000 16000000
bon cau 1 khoi american standard 2060 wt wp 2060 dong nobile nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD 2060-WT WP-2060 Dòng NOBILE nắp êm 2060-WT 26500000 19829000
bon cau 1 khoi american standard vf 1808 acacia evolution nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD VF-1808 ACACIA EVOLUTION nắp êm VF-1808 13000000 10000000
bon cau 1 khoi american standard vf 1808e dong acacia supasleek nap em 1 Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD VF-1808E Dòng ACACIA SUPASLEEK nắp êm VF-1808E 13500000 10000000
bon cau 1 khoi american standard vf 1808et acacia supasleek nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD VF-1808ET ACACIA SUPASLEEK nắp êm VF-1808ET 13500000 8130000
bon cau 1 khoi american standard vf 1858 dong cozy nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD VF-1858 Dòng Cozy nắp êm VF-1858 5900000 3700000
bon cau 1 khoi american standard vf 2010 dong activa nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD VF-2010 Dòng ACTIVA nắp êm VF-2010 10500000 6300000
bon cau 1 khoi american standard vf 2011 dong active nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD VF-2011 Dòng ACTIVE nắp êm VF-2011 10500000 6200000
bon cau 1 khoi american standard vf 2024 dong new codie ii nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD VF-2024 Dòng NEW CODIE II nắp êm VF-2024 6000000 5300000
bon cau 1 khoi american standard vf 2530 2530 wt flexio nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD VF-2530 2530-WT Flexio nắp êm VF-2530 7700000 4600000
bon cau 1 khoi american standard wp 1830 dong milano nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD WP-1830 Dòng Milano nắp êm WP-1830 14000000 10500000
bon cau 1 khoi american standard wp 1841 dong cadet nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD WP-1841 Dòng CADET nắp êm WP-1841 7700000 6500000
bon cau 1 khoi american standard wp 1880 dong signature nap em 11 Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD WP-1880 dòng SIGNATURE nắp êm WP-1880 14500000 8120000
bon cau 1 khoi american standard wp 1880n dong signature nap em 11 Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD WP-1880N dòng SIGNATURE nắp êm WP-1880N 13300000 9000000
bon cau 1 khoi american standard wp 2009 dong moda nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD WP-2009 dòng MODA nắp êm WP-2009 23000000 17000000
bon cau 1 khoi american standard wp 2025 dong kastello nap em 11 Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD WP-2025 Dòng KASTELLO nắp êm WP-2025 17000000 11000000
bon cau 1 khoi american standard wp 2073 dong neo modern nap em Bồn cầu 1 khối AMERICAN STANDARD WP-2073 Dòng NEO MODERN nắp êm WP-2073 8900000 5000000
bon cau 2 khoi american standard 2307e wt dong acacia supasleek nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD 2307E-WT Dòng ACACIA SUPASLEEK nắp êm 2307E-WT 12000000 9770000
bon cau 2 khoi american standard 2309 wt dong cygnet nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD 2309-WT Dòng CYGNET nắp êm 2309-WT 8000000 5600000
bon cau 2 khoi american standard 2327 wt dong milano nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD 2327-WT Dòng MILANO nắp êm 2327-WT 9000000 7879000
bon cau 2 khoi american standard 2630 wt dong neo modern nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD 2630-WT Dòng NEO MODERN nắp êm 2630-WT 4400000 3000000
bon cau 2 khoi american standard 2705 wt dong concept nap em 11 Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD 2705-WT Dòng CONCEPT nắp êm 2705-WT 10000000 8000000
bon cau 2 khoi american standard vf 2013 dong star nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2013 Dòng STAR nắp êm VF-2013 3300000 2800000
bon cau 2 khoi american standard vf 2314sl dong winston s nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2314 Dòng WINSTON S nắp thường VF-2314 2950000 2500000
bon cau 2 khoi american standard vf 2314sl dong winston s nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2314SL dòng WINSTON S nắp êm VF-2314SL 3150000 2500000
bon cau 2 khoi american standard vf 2321sl dong caravelle plus nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2321 dòng Caravelle Plus nắp thường VF-2321 2950000 2400000
bon cau 2 khoi american standard vf 2321sl dong caravelle plus nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2321SL dòng Caravelle Plus nắp êm VF-2321SL 3150000 2400000
bon cau 2 khoi american standard vf 2395sl dong winston nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2395 dòng WINSTON nắp thường VF-2395 2400000 2000000
bon cau 2 khoi american standard vf 2395sl dong winston nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2395SL dòng WINSTON nắp êm VF-2395SL 2600000 2000000
Bon cau 2 khoi AMERICAN STANDARD VF 2396 Dong WINSTON PLUS nap thuong Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2396 Dòng WINSTON PLUS nắp thường VF-2396 2600000 2200000
bon cau 2 khoi american standard vf 2396sl dong winston plus nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2396SL dòng WINSTON PLUS nắp êm VF-2396SL 2800000 2200000
bon cau 2 khoi american standard vf 2397sl dong winplus nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2397 dòng WINPLUS+ nắp thường VF-2397 2700000 2000000
bon cau 2 khoi american standard vf 2397sl dong winplus nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2397SL Dòng WINPLUS+ nắp êm VF-2397SL 2900000 2000000
bon cau 2 khoi american standard vf 2398sl dong winplus nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2398 Dòng WINPLUS+ nắp thường VF-2398 2500000 1800000
bon cau 2 khoi american standard vf 2398sl dong winplus nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2398SL Dòng WINPLUS+ nắp êm VF-2398SL 2700000 1800000
bon cau 2 khoi american standard vf 2407 2407 wt compact codie nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2407 2407-WT COMPACT CODIE nắp êm VF-2407 5700000 3500000
bon cau 2 khoi american standard vf 2714 dong new codie ii nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2714 dòng NEW CODIE II nắp êm VF-2714 3900000 3400000
bon cau 2 khoi american standard vf 2719 nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2719 nắp êm VF-2719 3900000 2340000
bon cau 2 khoi american standard vf 2781 dong kastello nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD VF-2781 dòng KASTELLO nắp êm VF-2781 9000000 5540000
bon cau 2 khoi american standard wp 2234 madera nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD WP-2234 Madera nắp êm WP-2234 3290000 2600000
bon cau 2 khoi american standard wp 2622 2622 wt signature nap em Bồn cầu 2 khối AMERICAN STANDARD WP-2622 (2622-WT) SIGNATURE nắp êm WP-2622 8900000 7300000
bon cau 1 khoi american standard kp 8310 plat nap rua dien tu e1657808514321 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD KP-8310 PLAT nắp điện tử KP-8310 50000000 28000000
bon cau 1 khoi american standard kp 8310 plat nap rua dien tu e1657808514321 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD KP-8312 PLAT nắp điện tử KP-8312 60000000 34000000
bon cau thong minh american standard vf 1808pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-1808PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 VF-1808PL 25500000 15000000
bon cau dien tu american standard acacia e vf 1808pr nap rua pristine star 1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-1808PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 VF-1808PR 26500000 21860000
bon cau thong minh american standard vf 1808s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-1808S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-1808S 13700000 12000000
bon cau thong minh american standard vf 1808tpl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-1808TPL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 VF-1808TPL 25500000 15000000
bon cau thong minh american standard vf 1808tpr nap dien tu pristine star Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-1808TPR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 VF-1808TPR 27500000 18000000
bon cau thong minh american standard vf 1858pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-1858PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 VF-1858PL 19500000 13000000
bon cau thong minh american standard vf 1858pr nap dien tu pristine star Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-1858PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 VF-1858PR 21000000 14000000
bon cau thong minh american standard vf 1858s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-1858S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-1858S 6100000 5000000
bon cau thong minh american standard vf 1858s3 nap rua co slim 3 cscfa650 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-1858S3 nắp rửa cơ Slim 3 CSCFA650 VF-1858S3 7150000 4700000
bon cau thong minh american standard vf 2010pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2010PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 VF-2010PL 23500000 15000000
bon cau thong minh american standard vf 2010pr nap dien tu pristine star Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2010PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 VF-2010PR 25000000 18000000
bon cau thong minh american standard vf 2010s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2010S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2010S 10500000 6500000
bon cau thong minh american standard vf 2011pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2011PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 VF-2011PL 23500000 15000000
bon cau thong minh american standard vf 2011pr nap dien tu pristine star Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2011PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 VF-2011PR 25000000 18000000
bon cau thong minh american standard vf 2011s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2011S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2011S 10500000 6200000
bon cau thong minh american standard vf 2013s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2013S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2013S 4700000 4100000
bon cau thong minh american standard vf 2013s3 nap rua co slim 3 cscfa650 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2013S3 nắp rửa cơ Slim 3 CSCFA650 VF-2013S3 5550000 4120000
bon cau thong minh american standard vf 2024pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2024PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 VF-2024PL 20000000 10000000
bon cau thong minh american standard vf 2024pr nap dien tu pristine star Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2024PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 VF-2024PR 20000000 12000000
bon cau thong minh american standard vf 2024s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2024S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2024S 7000000 6200000
bon cau thong minh american standard vf 2024s3 nap rua co slim 3 cscfa650 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2024S3 nắp rửa cơ Slim 3 CSCFA650 VF-2024S3 7600000 6600000
bon cau thong minh american standard vf 2314s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2314S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2314S 7000000 4000000
bon cau thong minh american standard vf 2314s3 nap rua co slim 3 cscfa650 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2314S3 nắp rửa cơ Slim 3 CSCFA650 VF-2314S3 6000000 4000000
bon cau thong minh american standard vf 2395s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2395S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2395S 7000000 3000000
bon cau thong minh american standard vf 2395s3 nap rua co slim 3 cscfa650 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2395S3 nắp rửa cơ Slim 3 CSCFA650 VF-2395S3 5000000 4000000
bon cau thong minh american standard vf 2396s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2396S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2396S 6000000 4000000
bon cau thong minh american standard vf 2396s3 nap rua co slim 3 cscfa650 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2396S3 nắp rửa cơ Slim 3 CSCFA650 VF-2396S3 6000000 4000000
bon cau thong minh american standard vf 2397s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2397S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2397S 4000000 3400000
bon cau thong minh american standard vf 2397s3 nap rua co slim 3 cscfa650 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2397S3 nắp rửa cơ Slim 3 CSCFA650 VF-2397S3 4700000 4100000
bon cau thong minh american standard vf 2398s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2398S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2398S 3800000 3400000
bon cau thong minh american standard vf 2398s3 nap rua co slim 3 cscfa650 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2398S3 nắp rửa cơ Slim 3 CSCFA650 VF-2398S3 4500000 3900000
bon cau thong minh american standard vf 2530s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2530S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2530S 8200000 5300000
bon cau thong minh american standard vf 2714s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2714S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2714S 5500000 4910000
bon cau thong minh american standard vf 2714s3 nap rua co slim 3 cscfa650 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2714S3 nắp rửa cơ Slim 3 CSCFA650 VF-2714S3 5900000 5000000
bon cau thong minh american standard vf 2719s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2719S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2719S 6000000 4000000
bon cau thong minh american standard vf 2781pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2781PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 VF-2781PL 25000000 15000000
bon cau thong minh american standard vf 2781pr nap dien tu pristine star Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2781PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 VF-2781PR 25000000 15000000
bon cau thong minh american standard vf 2781s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD VF-2781S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT VF-2781S 10000000 8000000
bon cau thong minh american standard wp 1806 acacia evolution nap rua dien tu Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1806 Acacia Evolution nắp rửa điện tử WP-1806 99000000 75000000
bon cau thong minh american standard wp 1830pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1830PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 WP-1830PL 20000000 12000000
bon cau thong minh american standard wp 1830pr nap dien tu pristine star wp 7sr1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1830PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 WP-1830PR 20000000 13000000
bon cau thong minh american standard wp 1830s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1830S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT WP-1830S 10000000 7000000
bon cau thong minh american standard wp 1841pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1841PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 WP-1841PL 20000000 12000000
bon cau thong minh american standard wp 1841pr nap dien tu pristine star wp 7sr1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1841PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 WP-1841PR 20000000 12000000
bon cau thong minh american standard wp 1841s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1841S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT WP-1841S 8000000 4000000
bon cau thong minh american standard wp 1841s3 nap rua co slim 3 cscfa650 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1841S3 nắp rửa cơ Slim 3 CSCFA650 WP-1841S3 8400000 7529000
bon cau thong minh american standard wp 1880pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1880PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 WP-1880PL 20000000 12000000
bon cau thong minh american standard wp 1880pr nap dien tu pristine star wp 7sr1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1880PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 WP-1880PR 20000000 15000000
bon cau thong minh american standard wp 1880s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-1880S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT WP-1880S 8000000 5000000
bon cau thong minh american standard wp 2009pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-2009PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 WP-2009PL 20000000 12000000
bon cau thong minh american standard wp 2009pr nap dien tu pristine star wp 7sr1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-2009PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 WP-2009PR 20000000 15000000
bon cau thong minh american standard wp 2025pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-2025PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 WP-2025PL 29000000 17000000
bon cau thong minh american standard wp 2025pr nap dien tu pristine star wp 7sr1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-2025PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 WP-2025PR 20000000 13000000
bon cau thong minh american standard wp 2073pl nap dien tu pristine wp 7sl1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-2073PL nắp điện tử Pristine WP-7SL1 WP-2073PL 22500000 13000000
bon cau thong minh american standard wp 2073pr nap dien tu pristine star wp 7sr1 Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-2073PR nắp điện tử Pristine Star WP-7SR1 WP-2073PR 20000000 13000000
bon cau thong minh american standard wp 2073s nap rua co slim slim00001 wt Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-2073S nắp rửa cơ Slim SLIM00001-WT WP-2073S 15000000 8000000
bon cau thong minh american standard wp 5017 aerozen g2 nap dien tu Bồn cầu thông minh AMERICAN STANDARD WP-5017 Aerozen G2 nắp điện tử WP-5017 40000000 24000000
bon cau treo tuong american standard 3119e wt acacia evolution Bồn cầu treo tường American Standard 3119E-WT Acacia Evolution 3119E-WT 5250000 4560000
bon cau treo tuong american standard 3229b wt 3229 wt acacia evolution Bồn cầu treo tường AMERICAN STANDARD 3229B-WT 3229-WT Acacia Evolution 3229B-WT 9555000 7500000
bon cau treo tuong american standard 3229e wt acacia supasleek Bồn cầu treo tường American Standard 3229E-WT Acacia SupaSleek 3229E-WT 9255000 7300000
bon cau treo tuong american standard vf 2141p signature Bồn cầu treo tường American Standard VF-2141P Signature VF-2141P 7200000 6480000
bon cau treo tuong american standard vf 2141s signature Bồn cầu treo tường American Standard VF-2141S Signature VF-2141S 7200000 6480000
bon cau treo tuong american standard vf 3119b 3119b wt acacia evolution Bồn cầu treo tường American Standard VF-3119B 3119B-WT Acacia Evolution VF-3119B 8100000 7100000
bon cau treo tuong american standard wp 2131 kastello Bồn cầu treo tường American Standard WP-2131 KASTELLO WP-2131 5800000 5000000
bon cau treo tuong american standard wp 2140 signature Bồn cầu treo tường American Standard WP-2140 Signature WP-2140 6600000 5890000
bon cau treo tuong american standard wp 2207 compact codie Bồn cầu treo tường American Standard WP-2207 Compact Codie WP-2207 4200000 3600000
ket nuoc bon cau treo tuong american standard vp g30041 Két nước bồn cầu treo tường American Standard VP-G30041 VP-G30041 9000000 6000000
ket nuoc bon cau treo tuong american standard vp g30042 Két nước bồn cầu treo tường American Standard VP-G30042 VP-G30042 6950000 6199000
nap bon cau american standard cscfa650 slim 3 rua co Nắp bồn cầu American Standard CSCFA650 Slim 3 rửa cơ CSCFA650 2500000 1400000
nap bon cau american standard slim00001 wt slim rua co Nắp bồn cầu American Standard SLIM00001-WT Slim rửa cơ SLIM00001-WT 1950000 940000
nap bon cau american standard wp 7sl1 pristine rua dien tu Nắp bồn cầu American Standard WP-7SL1 Pristine rửa điện tử WP-7SL1 13650000 6400000
nap bon cau american standard wp 7sr1 pristine star rua dien tu Nắp bồn cầu American Standard WP-7SR1 Pristine Star rửa điện tử WP-7SR1 15750000 7310000
ban ve ky thuat van xa bo cau american standard a 5901 13n 1 Van Xả bồn cầu xổm American Standard A-5901-13N A-5901-13N 5250000 4689000

Bảng giá chiết khấu Chậu rửa mặt lavabo American Standard

Xem thêm: Bảng giá chậu rửa mặt lavabo American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
chau rua mat lavabo american standard 0452 wt concept dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0452-WT Concept đặt bàn 0452-WT 1800000 1020000
chau rua mat lavabo american standard 0458 wt active am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0458-WT Active âm bàn 0458-WT 2300000 1490000
chau rua mat lavabo american standard 0459 wt wp 0440 activa am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0459-WT (WP-0440) Activa âm bàn 0459-WT 2300000 1040000
chau rua mat lavabo american standard 0477 wt ceros dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0477-WT Ceros đặt bàn 0477-WT 1500000 892000
chau rua mat lavabo american standard 0500 wt vallo dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0500-WT Vallo đặt bàn 0500-WT 2100000 1190000
chau rua mat lavabo american standard 0507w wt 0707 wt acacia evolution chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0507W-WT 0707-WT Acacia Evolution chân ngắn treo tường 0507W-WT 4850000 4140000
chau rua mat lavabo american standard 0507w wt acacia evolution treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0507W-WT Acacia Evolution treo tường 0507W-WT 4300000 2390000
chau rua mat lavabo american standard 0509 wt acacia evolution dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0509-WT Acacia Evolution đặt bàn 0509-WT 3050000 1800000
chau rua mat lavabo american standard 0518 wt paramount dat ban 1 Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0518-WT Paramount đặt bàn 0518-WT 2100000 1429000
chau rua mat lavabo american standard 0519 wt acacia evolution dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0519-WT Acacia Evolution đặt bàn 0519-WT 2400000 1480000
chau rua mat lavabo american standard 0552 wt concept treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0552-WT Concept treo tường 0552-WT 2700000 2399000
chau rua mat lavabo american standard 0552 wt 0742 wt concept treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0552-WT/0742-WT Concept treo tường 0552-WT/0742-WT 2310000 2099000
Chau rua mat lavabo American Standard 0553 WT Concept treo tuong 2 Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0553-WT Concept treo tường 0553-WT 2840000 1596000
chau rua mat lavabo american standard 0553 wt 0740 wt concept chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0553-WT/0740-WT Concept chân ngắn treo tường 0553-WT/0740-WT 3350000 2098000
Chau rua mat lavabo American Standard 0553 WT 0742 WT Concept chan dai treo tuong 2 Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0553-WT/0742-WT Concept chân dài treo tường 0553-WT/0742-WT 3350000 2199000
chau rua mat lavabo american standard 0950 wt active dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0950-WT (WP-0626) Active đặt bàn 0950-WT 2300000 1398000
chau rua mat lavabo american standard 0953 wt neo modern treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0953-WT Neo Modern treo tường 0953-WT 3200000 1000000
chau rua mat lavabo american standard 0953 wt 0712 wt neo modern chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0953-WT/0712-WT Neo Modern chân ngắn treo tường 0953-WT/0712-WT 3400000 3125000
chau rua mat lavabo american standard 0953 wt wp f711 neo modern chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0953-WT/WP-F711 Neo Modern chân dài treo tường 0953-WT/WP-F711 3900000 3125000
chau rua mat lavabo american standard 0955 wt 0755 wt active chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0955-WT/0755-WT Active chân ngắn treo tường 0955-WT/0755-WT 3300000 2230000
chau rua mat lavabo american standard 0955 wt 0765 wt active chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0955-WT/0765-WT Active chân dài treo tường 0955-WT/0765-WT 3150000 2900000
chau rua mat lavabo american standard 0956 wt 0775 wt activa chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0956-WT/0775-WT Activa chân dài treo tường 0956-WT/0775-WT 3750000 2180000
chau rua mat lavabo american standard f507 wt nobile dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard F507-WT (WP-F507) Nobile đặt bàn F507-WT 3540000 2720000
chau rua mat lavabo american standard vf 0320 signature dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0320 Signature đặt bàn VF-0320 2300000 1570000
chau rua mat lavabo american standard vf 0333 dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0333 đặt bàn VF-0333 2200000 1799000
chau rua mat lavabo american standard vf 0420 signature dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0420 Signature đặt bàn VF-0420 2700000 1680000
chau rua mat lavabo american standard vf 0476 aqualyn dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0476 Aqualyn đặt bàn VF-0476 1000000 570000
chau rua mat lavabo american standard vf 0620 acacia evolution dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0620 Acacia Evolution đặt bàn VF-0620 2900000 1820000
chau rua mat lavabo american standard vf 09401h gala treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0940 Gala treo tường VF-0940 740000 436000
chau rua mat lavabo american standard vf 0947 codie treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0947 Codie treo tường VF-0947 730000 648000
chau rua mat lavabo american standard vf 0947 vf 0741 codie chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0947/VF-0741 Codie chân ngắn treo tường VF-0947/VF-0741 1600000 1000000
chau rua mat lavabo american standard vf 09691h vf 0901 casablanca chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0969/VF-0901 Casablanca chân dài treo tường VF-0969/VF-0901 1490000 1130000
chau rua mat lavabo american standard wf 0496 dong ovalyn am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard Wf-0496 Dòng Ovalyn âm bàn Wf-0496 1000000 640000
chau rua mat lavabo american standard wf 0969 vf 0912 casablanca treo tuong chan ngan Chậu rửa mặt lavabo American Standard WF-0969/VF-0912 Casablanca treo tường chân ngắn WF-0969/VF-0912 1440000 710000
chau rua mat lavabo american standard wp 0310 studio s dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-0310 Studio S đặt bàn WP-0310 3100000 1550000
chau rua mat lavabo american standard wp 0433 dong victoria am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-0433 Dòng Victoria âm bàn WP-0433 2500000 1599000
chau rua mat lavabo american standard wp 0451 concept am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-0451 Concept âm bàn WP-0451 3050000 2225000
chau rua mat lavabo american standard wp 0618 signature dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-0618 Signature đặt bàn WP-0618 3100000 1990000
chau rua mat lavabo american standard wp 0628 signature dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-0628 Signature đặt bàn WP-0628 3000000 1929000
chau rua mat lavabo american standard wp 1511 wp f711 cygnet chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-1511/WP-F711 Cygnet chân dài treo tường WP-1511/WP-F711 4320000 3164000
chau rua mat lavabo american standard wp 1511 wp f712 cygnet chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-1511/WP-F712 Cygnet chân ngắn treo tường WP-1511/WP-F712 4400000 3162000
chau rua mat lavabo american standard wp f301 milano dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F301 Milano đặt bàn WP-F301 2700000 1939000
chau rua mat lavabo american standard wp f307 white dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F307 White đặt bàn WP-F307 2700000 1939000
chau rua mat lavabo american standard wp f411 dong acacia supasleek dat ban 11 Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F411 Acacia Supasleek đặt bàn WP-F411 2950000 2130000
chau rua mat lavabo american standard wp f412 dong acacia supasleek dat ban 11 Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F412 Acacia Supasleek đặt bàn WP-F412 3450000 2280000
chau rua mat lavabo american standard wp f417 acacia evolution dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F417 Acacia Evolution đặt bàn WP-F417 3050000 1990000
chau rua mat lavabo american standard wp f419 dong acacia supasleek ban am 11 Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F419 Acacia Supasleek đặt bàn WP-F419 3200000 2360000
chau rua mat lavabo american standard wp f420 dong acacia supasleek dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F420 ACACIA SUPASLEEK đặt bàn WP-F420 3500000 2600000
chau rua mat lavabo american standard wp f509 dong la vita duong vanh Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F509 La Vita đặt bàn WP-F509 2900000 2119000
chau rua mat lavabo american standard wp f511 la vita treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F511 La Vita treo tường WP-F511 2800000 2180000
chau rua mat lavabo american standard wp f511 wp f711 la vita chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F511/WP-F711 La Vita chân dài treo tường WP-F511/WP-F711 4500000 3900000
chau rua mat lavabo american standard wp f514 dong square am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F514 Dòng Square âm bàn WP-F514 2950000 2109000
chau rua mat lavabo american standard wp f5251h wp f5253h kastello dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F525.1H WP-F525.3H Kastello đặt bàn WP-F525 3800000 2510000
chau rua mat lavabo american standard wp f550 concept treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F550 Concept treo tường WP-F550 2650000 2250000
chau lavabo treo tuong american standard wp f550 0740 wt chan ngan Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F550/0740-WT Concept chân ngắn treo tường WP-F550/0740-WT 3600000 2249000
chau rua mat lavabo american standard wp f550 0742 wt concept chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F550/0742-WT Concept chân dài treo tường WP-F550/0742-WT 3600000 2933000
chau rua mat lavabo american standard wp f602 moda dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F602 Moda đặt bàn WP-F602 3900000 2600000
chau rua mat lavabo american standard wp f608 ova oval dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F608 Ova Oval đặt bàn WP-F608 3050000 1550000
chau rua mat lavabo american standard wp f611 dong square dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F611 Square đặt bàn WP-F611 3500000 2050000
chau rua mat lavabo american standard wp f613 dong square dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F613 Square đặt bàn WP-F613 3700000 2180000
chau rua mat lavabo american standard wp f616 nobile dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F616 Nobile đặt bàn WP-F616 4200000 2700000
chau rua mat lavabo american standard wp f626 ids clear dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F626 IDS Clear đặt bàn WP-F626 4200000 2580000
chau rua mat lavabo american standard wp f628 ids clear dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F628 IDS Clear đặt bàn WP-F628 4200000 2060000
chau rua mat lavabo american standard wp f633 neo modern dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F633 Neo Modern đặt bàn WP-F633 2600000 1600000
chau rua mat lavabo american standard wp f636 ids dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F636 IDS đặt bàn WP-F636 3700000 3400000
chau rua mat lavabo american standard wp f640 ids natural dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F640 IDS Natural đặt bàn WP-F640 4300000 3189000
chau rua mat lavabo american standard wp f643 ids natural dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F643 IDS Natural đặt bàn WP-F643 4300000 3268000
chau rua mat lavabo american standard wp f646 cygnet dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F646 Cygnet đặt bàn WP-F646 2750000 1940000
chau rua mat lavabo american standard wp f648 ids dynamic dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F648 IDS Dynamic đặt bàn WP-F648 4100000 2890000
chau rua mat lavabo american standard wp f650 milano dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F650 Milano đặt bàn WP-F650 2800000 1550000
chau rua lavabo dat ban american standard wp f667 dong side 1 Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F667 Dòng Side đặt bàn WP-F667 3820000 1819000

Bảng giá chiết khấu Vòi lavabo American Standard

Xem thêm: Bảng giá vòi lavabo American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
voi chau lavabo american standard a 1375 ids clear co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard A-1375 IDS CLEAR 2 lỗ cổ cao nóng lạnh A-1375 14000000 10850000
voi chau lavabo american standard w116 w116 sandra nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard W.116 (W116) Sandra nước lạnh W.116 690000 570000
voi chau lavabo american standard w126 w126 sandra nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard W.126 (W126) Sandra nước lạnh W.126 790000 649000
voi chau lavabo american standard wf 0301 cygnet nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0301 Cygnet nóng lạnh WF-0301 2200000 1110000
voi chau lavabo american standard wf 0302 cygnet nong lanh 3 lo Vòi chậu lavabo American Standard WF-0302 Cygnet nóng lạnh 3 lỗ WF-0302 2350000 1230000
voi chau lavabo american standard wf 0303 cygnet co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0303 Cygnet cổ cao nóng lạnh WF-0303 3500000 2000000
voi chau lavabo american standard wf 0401 concept square nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0401 Concept Square nóng lạnh WF-0401 2500000 1280000
voi chau lavabo american standard wf 0601 nobile co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0601 Nobile cổ cao nóng lạnh WF-0601 4200000 3320000
voi chau lavabo american standard wf 0603 nobile co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0603 Nobile cổ cao nóng lạnh WF-0603 5250000 4160000
voi chau lavabo american standard wf 0701 neo modern nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0701 Neo Modern nóng lạnh WF-0701 2300000 1030000
voi chau lavabo american standard wf 0703 wp 0703 neo modern co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0703 (WP-0703) Neo Modern cổ cao nóng lạnh WF-0703 3300000 2270000
voi chau lavabo american standard wf 0801 la moda nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0801 LA MODA nóng lạnh WF-0801 3850000 2955000
voi chau lavabo american standard wf 0802 la moda co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0802 LA MODA cổ cao nóng lạnh WF-0802 5000000 3480000
voi chau lavabo american standard wf 0901 milano nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0901 Milano nóng lạnh WF-0901 2900000 1630000
voi chau lavabo american standard wf 0902 milano co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0902 Milano cổ cao nóng lạnh WF-0902 3500000 2160000
voi chau lavabo american standard wf 0904 milano gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0904 Milano 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-0904 3900000 3040000
voi chau lavabo american standard wf 1301 acacia evolution nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1301 Acacia Evolution nóng lạnh WF-1301 3500000 2149000
voi chau lavabo american standard wf 1302 acacia evolution co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1302 Acacia Evolution cổ cao nóng lạnh WF-1302 4950000 2890000
voi chau lavabo american standard wf 1303 acacia evolution 3 lo nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1303 Acacia Evolution 3 lỗ nóng lạnh WF-1303 5000000 4000000
voi chau lavabo american standard wf 1304 acacia evolution gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1304 Acacia Evolution 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-1304 4800000 3740000
voi chau lavabo american standard wf 1305 acacia evolution co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1305 Acacia Evolution cổ cao nóng lạnh WF-1305 3700000 1900000
voi chau lavabo american standard wf 1306 acacia evolution nong lanh Vòi chậu lavabo AMERICAN STANDARD WF-1306 Acacia Evolution nóng lạnh WF-1306 2000000 1600000
voi chau lavabo american standard wf 1401 concept nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1401 Concept nóng lạnh WF-1401 2100000 1090000
voi chau lavabo american standard wf 1501 dong saga nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1501 Saga nóng lạnh WF-1501 2150000 1000000
voi chau lavabo american standard wf 1502 saga nong lanh 3 lo Vòi chậu lavabo American Standard WF-1502 Saga 3 lỗ nóng lạnh WF-1502 2350000 1310000
voi chau lavabo american standard wf 1601 kastello co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1601 Kastello cổ cao nóng lạnh WF-1601 7000000 3200000
voi chau lavabo american standard wf 1603 kastello nong lanh 3 lo Vòi chậu lavabo American Standard WF-1603 Kastello 3 lỗ nóng lạnh WF-1603 10000000 4750000
voi chau lavabo american standard wf 1604 kastello 3 lo gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1604 Kastello 3 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-1604 9000000 2440000
voi chau lavabo american standard wf 1701 signature nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1701 Signature nóng lạnh WF-1701 3200000 1820000
voi chau lavabo american standard wf 1702 signature co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1702 Signature cổ cao nóng lạnh WF-1702 4200000 2700000
voi chau lavabo american standard wf 1703 signature 3 lo nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1703 Signature 3 lỗ nóng lạnh WF-1703 4600000 3350000
voi chau lavabo american standard wf 1704 signature gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1704 Signature 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-1704 4400000 3900000
voi chau lavabo american standard wf 3902 active co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-3902 Active cổ cao nóng lạnh WF-3902 3400000 1990000
voi chau lavabo american standard wf 3907 active nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-3907 Active nóng lạnh WF-3907 2500000 1380000
voi chau lavabo american standard wf 4611 gala nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-4611 Gala nước lạnh WF-4611 670000 539000
voi chau lavabo american standard wf 6501 seva nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-6501 Seva nóng lạnh WF-6501 1800000 930000
voi chau lavabo american standard wf 6502 seva 3 lo nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-6502 Seva 3 lỗ nóng lạnh WF-6502 1950000 1150000
voi chau lavabo american standard wf 6801 ids nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-6801 IDS nóng lạnh WF-6801 5800000 2440000
voi chau lavabo american standard wf 6802 ids nong lanh co cao Vòi chậu lavabo American Standard WF-6802 IDS nóng lạnh cổ cao WF-6802 6600000 3150000
voi chau lavabo american standard wf 6803 ids 3 lo nong lanh Vòi chậu lavabo AMERICAN STANDARD WF-6803 IDS 3 lỗ nóng lạnh WF-6803 5700000 4500000
voi chau lavabo american standard wf 6804 ids gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-6804 IDS 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-6804 4900000 4300000
voi chau lavabo american standard wf 8101 cam ung ket hop tao xa phong Vòi chậu lavabo American Standard WF-8101 cảm ứng kết hợp tạo xà phòng WF-8101 8500000 6080000
voi chau lavabo american standard wf 8507 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8507 AC cảm ứng cổ cao lạnh điện WF-8507 8900000 8590000
voi chau lavabo american standard wf 8507 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8507 DC cảm ứng cổ cao lạnh pin WF-8507 DC 8800000 6950000
voi chau lavabo american standard wf 8508 ac dc cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8508 AC cảm ứng gắn tường lạnh điện WF-8508 AC 8900000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8508 ac dc cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8508.DC cảm ứng gắn tường lạnh pin WF-8508.DC 8800000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8510 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8510.AC cảm ứng cổ cao lạnh điện WF-8510.AC 8900000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8510 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8510.DC cảm ứng cổ cao lạnh pin WF-8510.DC 8800000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8511 ac cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8511.AC cảm ứng gắn tường lạnh điện WF-8511.AC 8900000 6790000
voi chau lavabo american standard wf 8511 ac cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8511.DC cảm ứng gắn tường lạnh pin WF-8511.DC 8800000 6790000
voi chau lavabo american standard wf 8601 entry cam ung lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8601 Entry DC cảm ứng lạnh pin WF-8601 6800000 5300000
voi chau lavabo american standard wf 8601 entry cam ung lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8611 Entry AC cảm ứng lạnh điện WF-8611 7600000 5820000
voi chau lavabo american standard wf 8805 selectronic dc cam ung lanh pin Vòi chậu lavabo American Standard WF-8805 Selectronic DC cảm ứng lạnh pin WF-8805 8300000 5358000
voi chau lavabo american standard wf 8815 selectronic ac cam ung lanh dien Vòi chậu lavabo American Standard WF-8815 Selectronic AC cảm ứng lạnh điện WF-8815 8800000 6080000
voi chau lavabo american standard wf 8831 dong selectronic cam ung lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8831 Selectronic DC cảm ứng lạnh pin WF-8831 11500000 559000
voi chau lavabo american standard wf 8832 dong luxury cam ung lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8832 Luxury DC cảm ứng lạnh pin WF-8832 11500000 8590000
voi chau lavabo american standard wf b201 codie nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-B201 Codie nóng lạnh WF-B201 2100000 1250000
voi chau lavabo american standard wf t601 winston nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-T601 Winston nước lạnh WF-T601 780000 539000
voi chau lavabo american standard wf t701 winston nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-T701 Winston nước lạnh WF-T701 780000 499000
voi chau lavabo american standard wf t823 easyflo nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-T823 Easyflo nước lạnh WF-T823 1100000 870000
voi chau lavabo american standard wf t823b easyflo nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-T823B Easyflo nước lạnh WF-T823B 1400000 1200000
voi chau lavabo american standard wf t823w easyflo nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-T823W Easyflo nước lạnh WF-T823W 1400000 1200000
voi chau lavabo ban tu dong american standard a 2400n nuoc lanh Vòi chậu lavabo bán tự động American Standard A-2400N nước lạnh A-2400N 2900000 1910000
voi lanh american standard wf t602 winston gan tuong Vòi lạnh American Standard WF-T602 Winston gắn tường WF-T602 470000 369000
voi lanh american standard wf t702 winston gan tuong Vòi lạnh American Standard WF-T702 Winston gắn tường WF-T702 470000 369000
voi xa phong american standard wf 8102 cam ung Vòi xà phòng American Standard WF-8102 cảm ứng WF-8102 5900000 4000000

Bảng giá chiết khấu Vòi sen American Standard

Xem thêm: Bảng giá vòi sen American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bat sen am tuong american standard ffass036 easyset Bát sen âm tường American Standard FFASS036 Easyset FFASS036 3200000 2480000
bat sen am tuong american standard ffass038 dong easyset Bát sen âm tường AMERICAN STANDARD FFASS038 dòng EasySET FFASS038 3200000 2220000
bat sen am tuong american standard wf 9051 celia Bát sen âm tường American Standard WF-9051 Celia WF-9051 3500000 2790000
bat sen am tuong american standard wf 9052 dong acacia Bát sen âm tường American Standard WF-9052 Acacia WF-9052 3900000 2050000
bo tron nhiet do sen am tuong american standard ffas0930 easyset Bộ trộn nhiệt độ sen âm tường American Standard FFAS0930 EasySET FFAS0930 4500000 3100000
cu tron sen cay american standard wf 0572 dong la vita Củ trộn sen cây American Standard WF-0572 La Vita nóng lạnh WF-0572 6300000 4400000
cu tron sen cay american standard wf 0715 neo modern Củ trộn sen cây American Standard WF-0715 Neo Modern nóng lạnh WF-0715 2200000 1320000
cu tron sen cay american standard wf 0715w neo modern Củ trộn sen cây American Standard WF-0715W Neo Modern nóng lạnh WF-0715W 2100000 1490000
cu tron sen cay american standard wf 0972 milano Củ trộn sen cây American Standard WF-0972 Milano nóng lạnh WF-0972 5700000 3350000
cu tron sen cay american wf 1972 moments Củ trộn sen cây American Standard WF-1972 Moments nóng lạnh WF-1972 6400000 5800000
cu tron sen cay american standard wf 2772 acacia Củ trộn sen cây American Standard WF-2772 Acacia nóng lạnh WF-2772 8000000 3709000
cu tron sen cay american standard wf 3672 imagine Củ trộn sen cây American Standard WF-3672 Imagine nóng lạnh WF-3672 6700000 3389000
cu tron sen cay american standard wf 4948 active nhiet do Củ trộn sen cây American Standard WF-4948 Active nhiệt độ WF-4948 7000000 3640000
cut noi sen am tuong american standard ffas9140 easyset Cút nối sen âm tường American Standard FFAS9140 EasySET FFAS9140 800000 470000
cut noi sen am tuong american standard ffas9141 easyset ket hop gac sen Cút nối sen âm tường American Standard FFAS9141 EasySET kết hợp gác sen FFAS9141 1400000 1170000
cut noi sen am tuong american standard ffas9142 easyset Cút nối sen âm tường American Standard FFAS9142 EasySET FFAS9142 800000 580000
cut noi sen am tuong american standard ffas9143 easyset kem gac sen Cút nối sen âm tường American Standard FFAS9143 EasySET kèm gác sen FFAS9143 1400000 1040000
nut dieu chinh sen am tuong american standard ffas0925 easyset Nút điều chỉnh sen âm tường American Standard FFAS0925 EasySET nóng lạnh FFAS0925 3300000 2250000
nut dieu chinh sen am tuong american standard ffas0926 easyset Nút điều chỉnh sen âm tường American Standard FFAS0926 EasySET nóng lạnh FFAS0926 3300000 2250000
nut dieu chinh sen am tuong american standard ffas0927 easyset Nút điều chỉnh sen âm tường American Standard FFAS0927 EasySET nóng lạnh FFAS0927 3300000 2250000
tay sen tam american standard 1511 hs saga Tay sen tắm American Standard 1511-HS Saga 1511-HS 550000 419000
tay sen tam american standard a 0017 easyset 3 che do Tay sen tắm American Standard A-0017 EasySET 3 chế độ A-0017 1400000 940000
tay sen tam american standard ffass505 aq dong genie Tay sen tắm AMERICAN STANDARD FFASS505-AQ dòng Genie FFASS505-AQ 480000 400000
tay sen tam american standard ffass505 gr dong genie Tay sen tắm AMERICAN STANDARD FFASS505-GR dòng Genie FFASS505-GR 480000 400000
tay sen tam american standard ffass505 pi dong genie Tay sen tắm AMERICAN STANDARD FFASS505-PI Genie FFASS505-PI 480000 400000
tay sen tam american standard ffass506 aq tay sen day gac Tay sen tắm AMERICAN STANDARD FFASS506-AQ Genie FFASS506-AQ 700000 600000
tay sen tam american standard ffass506 gr Tay sen tắm AMERICAN STANDARD FFASS506-GR Genie FFASS506-GR 700000 600000
tay sen tam american standard ffass506 mb genie Tay sen tắm AMERICAN STANDARD FFASS506-MB Genie FFASS506-MB 700000 600000
tay sen tam american standard ffass506 pi Tay sen tắm AMERICAN STANDARD FFASS506-PI Genie FFASS506-PI 700000 600000
tay sen tam american standard wf 9h11 easyset Tay sen tắm American Standard WF-9H11 EASYSET WF-9H11 800000 480000
tay sen tam american standard wf b211h dong codie 11 Tay sen tắm American Standard WF-B211H CODIE WF-B211H 810000 480000
tay sen tam american standard wf s507 Tay sen tắm American Standard WF-S507 DuoSTiX WF-S507 500000 380000
tay sen tam american standard wf s507w Tay sen tắm American Standard WF-S507W DuoSTiX WF-S507W 500000 380000
tay sen tam american standard wf s508 Tay sen tắm American Standard WF-S508 DuoSTiX WF-S508 700000 500000
tay sen tam american standard wf s508w Tay sen tắm American Standard WF-S508W DuoSTiX WF-S508W 700000 500000
thanh noi bat sen am tuong american standard ffas9908 easyset Thanh nối bát sen âm tường American Standard FFAS9908 EasySET FFAS9908 630000 430000
thanh noi bat sen am tuong american standard ffas9909 easyset Thanh nối bát sen âm tường American Standard FFAS9909 EasySET FFAS9909 1000000 740000
voi sen am tuong american standard ffass054 easyset Vòi sen âm tường American Standard FFASS054 EasySET FFASS054 1650000 1170000
voi sen am tuong american standard wf 0321 cygnet Vòi sen âm tường American Standard WF-0321 Cygnet nóng lạnh WF-0321 2700000 1870000
voi sen am tuong american standard wf 0721 modern Vòi sen âm tường American Standard WF-0721 Modern nóng lạnh WF-0721 2200000 1756000
voi sen am tuong american standard wf 0722 neo modern Vòi sen âm tường American Standard WF-0722 Neo Modern nóng lạnh WF-0722 1900000 1756000
voi sen am tuong american standard wf 0921 milano Vòi sen âm tường American Standard WF-0921 Milano nóng lạnh WF-0921 2900000 1870000
voi sen am tuong american standard wf 0922 milano Vòi sen âm tường American Standard WF-0922 Milano nóng lạnh WF-0922 1900000 1756000
voi sen am tuong american standard wf 1321 acacia evolution Vòi sen âm tường American Standard WF-1321 Acacia Evolution nóng lạnh WF-1321 4700000 3128000
voi sen am tuong american standard wf 1322 dong acacia evolution Vòi sen âm tường American Standard WF-1322 Acacia Evolution nóng lạnh WF-1322 4400000 2907000
voi sen am tuong american standard wf 1420 concept round Vòi sen âm tường American Standard WF-1420 Concept Round nóng lạnh WF-1420 2100000 1690000
voi sen am tuong american standard wf 1422 concept round Vòi sen âm tường American Standard WF-1422 Concept Round nóng lạnh WF-1422 2000000 1670000
voi sen am tuong american standard wf 1621 kastello Vòi sen âm tường American Standard WF-1621 Kastello nóng lạnh WF-1621 7000000 5227000
voi sen am tuong american standard wf 1622 kastello Vòi sen âm tường American Standard WF-1622 Kastello nóng lạnh WF-1622 6500000 4862000
voi sen am tuong american standard wf 1721 signature Vòi sen âm tường American Standard WF-1721 Signature nóng lạnh WF-1721 3050000 2590000
voi sen am tuong american standard wf 1722 signature Vòi sen âm tường American Standard WF-1722 Signature nóng lạnh WF-1722 2950000 1640000
voi sen am tuong american standard wf 3921 active Vòi sen âm tường American Standard WF-3921 Active nóng lạnh WF-3921 3000000 2240000
voi sen am tuong american standard wf 3922 active Vòi sen âm tường American Standard WF-3922 Active nóng lạnh WF-3922 2800000 2160000
voi sen am tuong american standard wf 6822 ids Vòi sen âm tường American Standard WF-6822 IDS nóng lạnh WF-6822 3800000 3075000
voi sen am tuong american standard wf 9032 saga Vòi sen âm tường American Standard WF-9032 Saga WF-9032 680000 600000
voi sen am tuong american standard wf 9714 milano Vòi sen âm tường AMERICAN STANDARD WF-9714 Milano WF-9714 5000000 3000000
voi sen am tuong american standard wf b221 codie Vòi sen âm tường American Standard WF-B221 Codie nóng lạnh WF-B221 2600000 1640000
voi sen am tuong american standard wf t826 easyflo lanh Vòi sen âm tường AMERICAN STANDARD WF-T826 EasyFLO nước lạnh WF-T826 800000 650000
voi sen am tuong american standard wf t826b easyflo lanh Vòi sen âm tường AMERICAN STANDARD WF-T826B EasyFLO nước lạnh WF-T826B 1050000 850000
voi sen am tuong american standard wf t826w easyflo lanh Vòi sen âm tường AMERICAN STANDARD WF-T826W EasyFLO nước lạnh WF-T826W 1050000 850000
voi sen xa bon tam american standard wf 0616 nobile dat san Vòi sen bồn tắm American Standard WF-0616 Nobile đặt sàn nóng lạnh WF-0616 19000000 18978000
voi sen bon tam american standard wf 1300 acacia evolution 4 lo gan bon Vòi sen bồn tắm American Standard WF-1300 Acacia Evolution 4 lỗ gắn bồn nóng lạnh WF-1300 10500000 7790000
voi sen bon tam american standard wf 1600 kastello 4 lo gan bon Vòi sen bồn tắm American Standard WF-1600 Kastello 4 lỗ gắn bồn nóng lạnh WF-1600 11000000 7900000
voi sen bon tam american standard wf 6800 ids 4 lo gan bon Vòi sen bồn tắm American Standard WF-6800 IDS 4 lỗ gắn bồn nóng lạnh WF-6800 10500000 4900000
voi sen xa bon tam american standard wf 6816 ids dat san Vòi sen bồn tắm American Standard WF-6816 IDS đặt sàn nóng lạnh WF-6816 19000000 16900000
voi sen cay american standard a 6110978903 moonshadow d20s Vòi sen cây American Standard A-6110.978.903 Moonshadow D20S A-6110.978.903 8200000 3780000
voi sen cay american standard a 6110978904 moonshadow d200 Vòi sen cây American Standard A-6110.978.904 Moonshadow D200 A-6110.978.904 7300000 3350000
voi sen cay american standard wf 1772 signature Vòi sen cây American Standard WF-1772 Signature nóng lạnh WF-1772 12000000 6710000
voi sen cay american standard wf 4952 temptacion nhiet do Vòi sen cây AMERICAN STANDARD WF-4952 Temptacion nhiệt độ WF-4952 12000000 5980000
voi sen cay american standard wf 4955 easyset exposed nhiet do Vòi sen cây American Standard WF-4955 Easyset Exposed nhiệt độ WF-4955 19500000 8940000
voi sen cay american standard wf 4956 dong easyset exposed nhiet do 11 Vòi sen cây American Standard WF-4956 EasySET Exposed nhiêt độ WF-4956 21000000 8510000
voi sen cay american standard wf 9071 h200 Vòi sen cây American Standard WF-9071 H200 WF-9071 5600000 2390000
ban ve ky thuat voi sen cay american standard wf 9071h dong h200 Vòi sen cây American Standard WF-9071H H200AR WF-9071H 6400000 3970000
voi sen cay american standard wf 9088 neo modern Vòi sen cây American Standard WF-9088 NEO MODERN nóng lạnh WF-9088 7200000 3350000
voi sen cay american standard wf 9089 simplica Vòi sen cây American Standard WF-9089 Simplica nóng lạnh WF-9089 7700000 4890000
voi sen cay american standard wf 9089e simplica Vòi sen cây American Standard WF-9089E Simplica nóng lạnh WF-9089E 7900000 4880000
voi sen tam american standard wf 0311 cygnet Vòi Sen Tắm American Standard WF-0311 Cygnet nóng lạnh WF-0311 3200000 1820000
voi sen tam american standard wf 0411 concept round Vòi sen tắm American Standard WF-0411 Concept Round nóng lạnh WF-0411 3400000 1700000
voi sen tam american standard wf 0611 nobile Vòi sen tắm American Standard WF-0611 Nobile nóng lạnh WF-0611 9300000 7470000
voi sen tam american standard wf 0711 neo modern Vòi sen tắm American Standard WF-0711 Neo Modern nóng lạnh WF-0711 3500000 1590000
voi sen tam american standard wf 0712 neo modern Vòi Sen Tắm American Standard WF-0712 Neo Modern nóng lạnh WF-0712 3000000 2400000
voi sen tam american standard wf 0811 la moda Vòi sen tắm American Standard WF-0811 LA MODA nóng lạnh WF-0811 8300000 6590000
voi sen tam american standard wf 0911 milano Vòi Sen Tắm American Standard WF-0911 Milano nóng lạnh WF-0911 4100000 2270000
voi sen tam american standard wf 0912 milano Vòi sen tắm American Standard WF-0912 Milano nóng lạnh WF-0912 3000000 2269000
voi sen tam american standard wf 1311 acacia evolution Vòi sen tắm American Standard WF-1311 Acacia Evolution nóng lạnh WF-1311 7100000 4310000
voi sen tam american standard wf 1411 concept round Vòi Sen Tắm American Standard WF-1411 Concept Round nóng lạnh WF-1411 2900000 1440000
voi sen tam american standard wf 1412 concept round Vòi sen tắm American Standard WF-1412 Concept Round nóng lạnh WF-1412 2700000 2115000
voi sen tam american standard wf 1511 saga Vòi Sen Tắm American Standard WF-1511 Saga nóng lạnh WF-1511 3100000 1855000
voi sen tam american standard wf 1611 kastello Vòi sen tắm American Standard WF-1611 Kastello nóng lạnh WF-1611 11000000 5130000
voi sen tam american standard wf 1612 kastello Vòi sen tắm American Standard WF-1612 Kastello nóng lạnh WF-1612 9500000 8330000
voi sen tam american standard wf 1711 signature Vòi sen tắm American Standard WF-1711 Signature nóng lạnh WF-1711 4400000 2650000
voi sen tam american standard wf 3911 active Vòi Sen Tắm American Standard WF-3911 Active nóng lạnh WF-3911 4600000 3090000
voi sen tam american standard wf 3912 active Vòi sen tắm American Standard WF-3912 Active nóng lạnh WF-3912 4100000 2800000
voi sen tam american standard wf 3913 active Vòi sen tắm American Standard WF-3913 Active nóng lạnh WF-3913 3400000 1860000
voi sen tam american standard wf 4946 active nhiet do Vòi sen tắm American Standard WF-4946 Active nhiệt độ WF-4946 7000000 5660000
voi sen tam american standard wf 4947 active nhiet do Vòi sen tắm American Standard WF-4947 Active nhiệt độ WF-4947 7000000 5620000
voi sen tam american standard wf 4949 temptacion nhiet do Vòi sen tắm American Standard WF-4949 Temptacion nhiệt độ WF-4949 5500000 3400000
voi sen tam american standard wf 4950 temptacion nhiet do Vòi sen tắm American Standard WF-4950 Temptacion nhiệt độ WF-4950 4800000 3740000
voi sen tam american standard wf 4954 easyset exposed nhiet do Vòi sen tắm American Standard WF-4954 Easyset Exposed nhiệt độ WF-4954 12500000 5300000
voi sen tam american standard wf 6511 seva Vòi Sen Tắm American Standard WF-6511 Seva nóng lạnh WF-6511 2700000 1590000
voi sen tam american standard wf 6811 dong ids Vòi Sen Tắm American Standard WF-6811 IDS nóng lạnh WF-6811 11000000 4470000
voi sen tam american standard wf 6812 ids Vòi sen tắm American Standard WF-6812 IDS nóng lạnh WF-6812 8900000 7200000
voi sen tam american standard wf b211 codie Vòi Sen Tắm American Standard WF-B211 Codie nóng lạnh WF-B211 2900000 1850000
voi sen tam american standard wf t603 winston lanh Vòi sen tắm American Standard WF-T603 Winston nước lạnh WF-T603 840000 669000
voi sen tam american standard wf t604 winston lanh Vòi sen tắm American Standard WF-T604 Winston nước lạnh WF-T604 450000 360000
voi sen tam american standard wf t605 winston am tuong lanh Vòi sen tắm American Standard WF-T605 Winston âm tường nước lạnh WF-T605 560000 450000
voi sen tam american standard wf t703 winston lanh Vòi sen tắm American Standard WF-T703 Winston nước lạnh WF-T703 840000 620000
voi sen tam american standard wf t704 winston lanh Vòi sen tắm American Standard WF-T704 Winston nước lạnh WF-T704 450000 380000
voi sen tam american standard wf t705 winston am tuong lanh Vòi sen tắm American Standard WF-T705 Winston âm tường nước lạnh WF-T705 560000 530000
voi sen tam american standard wf t825 easyflo lanh Vòi sen tắm AMERICAN STANDARD WF-T825 EasyFLO nước lạnh WF-T825 730000 550000
voi sen tam american standard wf t825b easyflo lanh Vòi sen tắm AMERICAN STANDARD WF-T825B EasyFLO nước lạnh WF-T825B 990000 800000
voi sen tam american standard wf t825w dong easyflo lanh 11 Vòi sen tắm AMERICAN STANDARD WF-T825W EasyFLO nước lạnh WF-T825W 990000 800000

Bảng giá chiết khấu Bồn tắm American Standard

Xem thêm: Bảng giá bồn tắm American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bon tam american standard 6719 wt btas6719 acacia evolution lap the 17m Bồn tắm AMERICAN STANDARD 6719-WT BTAS6719 Acacia Evolution lập thể 1.7m 6719-WT BTAS6719 65000000 50000000
bon tam american standard 70092 wt tonic massage xay 17m Bồn tắm American Standard 70092-WT TONIC massage xây 1.7m 70092-WT 73500000 36900000
bon tam american standard 70200 wt ids lap the 17m Bồn tắm American Standard 70200-WT IDS lập thể 1.7m 70200-WT 41000000 35198000
bon tam american standard 70202100 wt ids lap the massage 17m Bồn tắm American Standard 70202100-WT IDS xây massage 1.7M 70202100-WT 120000000 104000000
bon tam american standard 70212100 wt ids lap the massage 17m Bồn tắm American Standard 70212100-WT IDS lập thể massage 1.7m 70212100-WT 115200000 80000000
bon tam american standard 70270 wt active xay 17m Bồn tắm American Standard 70270-WT Active xây 1.7m 70270-WT 12500000 8780000
bon tam american standard 70270p wt active xay 17m Bồn tắm American Standard 70270P-WT Active xây 1.7m 70270P-WT 13000000 9120000
bon tam american standard 70271 wt active massage xay 17m Bồn tắm American Standard 70271-WT Active massage xây 1.7m 70271-WT 48500000 36900000
bon tam american standard 70280 wt new codie xay 15m Bồn tắm American Standard 70280-WT New Codie xây 1.5m 70280-WT 10500000 8128000
bon tam american standard 7120 wt tonca xay 17m Bồn tắm American Standard 7120-WT Tonca xây 1.7m 7120-WT 17500000 12220000
bon tam american standard 7140 wt studio xay 15m Bồn tắm American Standard 7140-WT Studio xây 1.5m 7140-WT 14500000 10150000
bon tam american standard 7220100 wt tonca massage xay 17m Bồn tắm American Standard 7220100-WT Tonca massage xây 1.7m 7220100-WT 55500000 41500000
bon tam american standard 7240100 wt studio massage xay 15m Bồn tắm American Standard 7240100-WT Studio massage xây 1.5m 7240100-WT 50000000 38900000
bon tam american standard 8170 wt lusso xay 15m Bồn tắm American Standard 8170-WT Lusso xây 1.5m 8170-WT 9500000 7599000
bon tam american standard btas2708 milano xay thep 17m Bồn tắm American Standard BTAS2708 Milano xây gang 1.7m BTAS2708 65000000 56550000
bon tam american standard btas2732 acacia evolution lap the 17m Bồn tắm American Standard BTAS2732 Acacia Evolution lập thể gang 1.7m BTAS2732 95000000 74800000
bon tam american standard btas9761 zenistone dat san da 17m Bồn tắm American Standard BTAS9761 Zenistone đặt sàn đá 1.7m BTAS9761 135000000 106000000
bon tam american standard btas9831 zenistone da 184m Bồn tắm American Standard BTAS9831 Zenistone đá 1.85m BTAS9831 147000000 120000000

Bảng giá chiết khấu Bồn tiểu nam American Standard

Xem thêm: Bảng giá bồn tiểu nam American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bon tieu nam american standard vf 0412 wall treo tuong Bồn tiểu nam American Standard VF-0412 Wall treo tường VF-0412 1700000 690000
bon tieu nam american standard vf 0414 eco treo tuong Bồn tiểu nam American Standard VF-0414 Eco treo tường VF-0414 1650000 790000
bon tieu nam american standard vf 6401 mini washbrook treo tuong Bồn tiểu nam American Standard VF-6401 Mini Washbrook treo tường VF-6401 2200000 1370000
bon tieu nam american standard wp 6506 cam ung treo tuong Bồn tiểu nam American Standard WP-6506 cảm ứng treo tường WP-6506 19950000 11000000
bon tieu nam american standard wp 6507dc concept cam ung treo tuong dung pin Bồn tiểu nam American Standard WP-6507.DC CONCEPT cảm ứng treo tường dùng pin WP-6507.DC 22000000 16200000
bon tieu nam american standard wp 6509 lynbrook treo tuong Bồn tiểu nam American Standard WP-6509 LYNBROOK treo tường WP-6509 5700000 4240000
bon tieu nam american standard wp 6519ac lynbrook cam ung treo tuong dien Bồn tiểu nam American Standard WP-6519.AC LYNBROOK cảm ứng treo tường điện WP-6519.AC 12000000 6060000
bon tieu nam american standard wp 6519ac lynbrook cam ung treo tuong dien Bồn tiểu nam American Standard WP-6519.DC LYNBROOK cảm ứng treo tường pin WP-6519.DC 12000000 6300000
bon tieu nam american standard wp 6591 insbrook treo tuong Bồn tiểu nam American Standard WP-6591 INSBROOK treo tường WP-6591 5500000 4240000
bon tieu nam american standard wp 6605 lynbrook dat san Bồn tiểu nam American Standard WP-6605 LYNBROOK đặt sàn WP-6605 8300000 6478000
bon tieu nam american standard wp 6737 new contour treo tuong Bồn tiểu nam American Standard WP-6737 NEW CONTOUR treo tường WP-6737 5400000 4240000

Bảng giá chiết khấu Van xả tiểu American Standard

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
van xa tieu nam american standard wf 8603 cam ung am tuong Van xả tiểu nam American Standard WF-8603 cảm ứng âm tường WF-8603 13000000 7984000
van xa tieu nam american standard wf 8604 cam ung am tuong dung pin Van xả tiểu nam American Standard WF-8604 cảm ứng âm tường pin WF-8604 5700000 4580000
van xa tieu nam american standard wf 8609 wf 8619 senseflow cam ung Van xả tiểu nam American Standard WF-8609 SENSEFLOW cảm ứng pin WF-8609 5500000 4240000
van xa tieu nam american standard wf 8614 cam ung am tuong dien Van xả tiểu nam American Standard WF-8614 cảm ứng âm tường điện WF-8614 6600000 4232000
van xa tieu nam american standard wf 8609 wf 8619 senseflow cam ung Van xả tiểu nam American Standard WF-8619 SENSEFLOW cảm ứng điện WF-8619 6200000 3744000
van xa tieu nam american standard wf 8833 cam ung pin Van xả tiểu nam American Standard WF-8833 Sensor cảm ứng pin WF-8833 11500000 9748000
van xa tieu nam american standard wf 8834 selectronic cam ung pin Van xả tiểu nam American Standard WF-8834 SELECTRONIC cảm ứng pin WF-8834 11000000 6624000
van xa tieu nam american standard wf 9802 nhan Van xả tiểu nam American Standard WF-9802 nhấn WF-9802 1400000 1120000

Bảng giá chiết khấu Phụ kiện phòng tắm American Standard

Xem thêm: Bảng giá phụ kiện phòng tắm American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bo phu kien 6 mon american standard cc2801000 ch dong concept Bộ phụ kiện 6 món American Standard CC2801000-CH Dòng CONCEPT CC2801000-CH 3500000 800000
bo xa xi phong co chu p american standard a 8105 Bộ xả xi phong co chữ p American Standard A-8105 A-8105 2200000 1899000
bo xa xi phong co chu p american standard ffas3939 Bộ xả xi phong co chữ p American Standard FFAS3939 FFAS3939 450000 338000
bo xa xi phong co chu p american standard ffas3939 Bộ xả xi phong co chữ p American Standard FFAS3939E FFAS3939E 450000 338000
bo xa xi phong co chu p american standard ffas7979 Bộ xả xi phong co chữ p American Standard FFAS7979 FFAS7979 450000 338000
bo xa xi phong co chu p american standard wf 9502 Bộ xả xi phong co chữ p American Standard WF-9502 WF-9502 600000 400000
ga thoat san american standard a 8200 n Ga Thoát sàn American Standard A-8200-N A-8200-N 500000 304000
ga thoat san american standard a 8201 n Ga Thoát sàn American Standard A-8201-N A-8201-N 500000 310000
ga thoat san american standard fd 1150 115mm Ga thoát sàn American Standard FD-1150 115mm FD-1150 690000 509000
gia vat khan american standard k 1395 acacia evolution Giá vắt khăn American Standard K-1395 ACACIA EVOLUTION K-1395 4800000 3200000
gia vat khan american standard wf 0295 dong heritage 2 tang 11 Giá vắt khăn American Standard WF-0295 dòng HERITAGE 2 tầng WF-0295 2300000 1270000
gia xa phong american standard wf 0282 heritage Giá xà phòng American Standard WF-0282 HERITAGE WF-0282 700000 430000
hop dung xa phong american standard wf 8006 cam ung dung pin Hộp đựng xà phòng American Standard WF-8006 cảm ứng dùng pin WF-8006 4100000 3140000
ke coc danh rang american standard k 1384 acacia evolution Kệ cốc đánh răng American Standard K-1384 ACACIA EVOLUTION K-1384 750000 510000
ke coc danh rang american standard k 2801 44 n concept Kệ cốc đánh răng American Standard K-2801-44-N Concept K-2801-44-N 530000 290000
ke coc danh rang american standard wf 0284 dong heritage Kệ cốc đánh răng American Standard WF-0284 dòng HERITAGE WF-0284 800000 360000
ke coc danh rang american standard wf 6583 seva Kệ cốc đánh răng American Standard WF-6583 Seva WF-6583 790000 400000
ke guong american standard k 2801 50 n concept Kệ gương American Standard K-2801-50-N CONCEPT K-2801-50-N 690000 410000
ke xa phong american standard k 1382 acacia evolution Kệ xà phòng American Standard K-1382 ACACIA EVOLUTION K-1382 750000 529000
ke xa phong american standard k 2801 42 n concept Kệ xà phòng American Standard K-2801-42-N Concept K-2801-42-N 530000 290000
ke xa phong american standard wf 6582 seva Kệ xà phòng American Standard WF-6582 Seva WF-6582 790000 370000
lo giay american standard k 1387 acacia evolution Lô giấy American Standard K-1387 ACACIA EVOLUTION K-1387 750000 500000
lo giay american standard k 2801 43 n concept Lô giấy American Standard K-2801-43-N CONCEPT K-2801-43-N 650000 349000
lo giay american standard wf 0287 dong heritage Lô giấy American Standard WF-0287 dòng HERITAGE WF-0287 1200000 700000
lo giay american standard wf 0498 concept Lô giấy American Standard WF-0498 CONCEPT WF-0498 990000 800000
lo giay american standard wf 0499 concept Lô giấy American Standard WF-0499 CONCEPT WF-0499 1300000 800000
lo giay american standard wf 1498 concept Lô giấy American Standard WF-1498 CONCEPT WF-1498 990000 800000
lo giay american standard wf 1499 concept Lô giấy American Standard WF-1499 CONCEPT WF-1499 1300000 800000
lo giay american standard wf 6586 seva Lô giấy American Standard WF-6586 Seva WF-6586 790000 420000
may say tay american standard wf 8005 Máy sấy tay American Standard WF-8005 WF-8005 7700000 6000000
may say tay american standard wf 8017 Máy sấy tay American Standard WF-8017 WF-8017 9000000 7000000
may say tay american standard wf 8017w Máy sấy tay American Standard WF-8017W WF-8017W 9000000 7000000
moc ao american standard k 1381 acacia evolution Móc áo American Standard K-1381 Acacia Evolution K-1381 750000 530000
moc ao american standard k 2801 41 n concept Móc áo American Standard K-2801-41-N Concept K-2801-41-N 360000 300000
moc ao american standard wf 0281 heritage Móc áo American Standard WF-0281 HERITAGE WF-0281 500000 290000
moc ao american standard wf 6581 seva Móc áo American Standard WF-6581 Seva WF-6581 630000 300000
thanh vat khan american standard k 1393 acacia evolution Thanh vắt khăn American Standard K-1393 Acacia Evolution K-1393 1500000 1040000
thanh vat khan american standard k 1394 acacia evolution Thanh vắt khăn American Standard K-1394 Acacia Evolution K-1394 2400000 1590000
thanh vat khan american standard k 2801 46 n concept Thanh vắt khăn American Standard K-2801-46-N CONCEPT K-2801-46-N 650000 350000
thanh vat khan american standard wf 0293 heritage 11 Thanh vắt khăn American Standard WF-0293 Heritage WF-0293 1000000 550000
thanh vat khan american standard wf 0294 heritage 11 Thanh vắt khăn AMERICAN STANDARD WF-0294 Heritage WF-0294 1600000 1300000
thanh vat khan american standard wf 6588 seva Thanh vắt khăn American Standard WF-6588 Seva WF-6588 900000 480000
thanh vat khan gian american standard wf 6587 seva Thanh vắt khăn giàn American Standard WF-6587 Seva WF-6587 2000000 1040000
thanh vin american standard hr 320170 01 chu t Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320170-01 chữ T HR-320170-01 3400000 2900000
thanh vin american standard hr 320280 01 Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320280-01 HR-320280-01 5700000 5000000
thanh vin american standard hr 320370 01l goc trai Thanh vịn American STANDARD HR-320370-01L góc trái HR-320370-01L 4600000 4000000
thanh vin american standard hr 320370 01r goc ben phai 11 Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320370-01R góc bên phải HR-320370-01R 4900000 4300000
thanh vin american standard hr 3204120 01 1200mm Thanh vịn American Standard HR-3204120-01 1200mm HR-3204120-01 3400000 2950000
thanh vin american standard hr 320435 01 300mm Thanh vịn American Standard HR-320435-01 300mm HR-320435-01 2300000 1999000
thanh vin american standard hr 320460 01 600mm Thanh vịn American Standard HR-320460-01 600mm HR-320460-01 2600000 2300000
thanh vin american standard hr 320490 01 900mm Thanh vịn American Standard HR-320490-01 900mm HR-320490-01 3100000 2300000
thanh vin american standard hr 320540 01l chu l ben trai Thanh vịn American Standard HR-320540-01L chữ L bên trái HR-320540-01L 6500000 3500000
thanh vin american standard hr 320540 01r chu l ben phai Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320540-01R chữ L bên phải HR-320540-01R 6500000 3500000
thanh vin american standard hr 320570 01l chu l ben trai Thanh vịn American Standard HR-320570-01L chữ L bên trái HR-320570-01L 4900000 4300000
thanh vin american standard hr 320570 01r ben phai Thanh vịn American Standard HR-320570-01R bên phải HR-320570-01R 4900000 4300000
thanh vin american standard hr 320640 01 chu v 11 Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320640-01 chữ V HR-320640-01 3000000 2000000
thanh vin american standard hr 320759 01 danh cho tieu nam 11 Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320759-01 dành cho tiểu nam HR-320759-01 5000000 3000000
thanh vin american standard wf 9401 cho nguoi khuyet tat 11 Thanh vịn AMERICAN STANDARD WF-9401 cho người khuyết tật WF-9401 15750000 10000000
thanh vin american standard wf 9402 Thanh vịn American Standard WF-9402 WF-9402 5250000 3500000
van giam ap american standard a 4400s m19225 Van giảm áp American Standard A-4400S (M19225) A-4400S 190000 140000
van giam ap american standard a 4420 Van giảm áp American Standard A-4420 A-4420 680000 140000
voi xit ve sinh american standard ffas6868 Vòi xịt vệ sinh American Standard FFAS6868 FFAS6868 530000 399000
voi xit ve sinh american standard ffas8686 Vòi xịt vệ sinh American Standard FFAS8686 FFAS8686 490000 350000
voi xit ve sinh american standard pq2 Vòi xịt vệ sinh American Standard PQ2 PQ2 580000 349000
voi xit ve sinh american standard wf ts28b Vòi xịt vệ sinh American Standard WF-TS28B DuoSTiX WF-TS28B 650000 500000
voi xit ve sinh american standard wf ts28cw Vòi xịt vệ sinh American Standard WF-TS28CW DuoSTiX WF-TS28CW 650000 500000
voi xit ve sinh american standard wf ts28w Vòi xịt vệ sinh American Standard WF-TS28W DuoSTiX WF-TS28W 600000 450000
vong treo khan american standard k 1390 acacia evolution Vòng treo khăn American Standard K-1390 Acacia Evolution K-1390 1100000 900000
vong treo khan american standard k 2801 47 n concept Vòng treo khăn American Standard K-2801-47-N CONCEPT K-2801-47-N 530000 290000
vong treo khan american standard wf 0290 heritage Vòng treo khăn American Standard WF-0290 Heritage WF-0290 700000 360000
vong treo khan american standard wf 6590 seva Vòng treo khăn American Standard WF-6590 Seva WF-6590 840000 440000

Bảng giá chiết khấu Vòi rửa bát American Standard

Xem thêm: Bảng giá vòi rửa bát American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
voi rua bat american standard arr a 7053j nuoc lanh Vòi rửa bát American Standard A-7115J ARR nước lạnh A-7115J 550000 330000
voi rua bat american standard arr a 7053j nuoc lanh Vòi rửa bát American Standard ARR A-7053J nước lạnh A-7053J 630000 440000
voi rua bat american standard wf 5608 minimalistic nong lanh Vòi rửa bát American Standard WF-5608 Minimalistic nóng lạnh WF-5608 2800000 1650000
voi rua bat american standard wf 5623 seva nong lanh Vòi rửa bát American Standard WF-5623 SEVA nóng lạnh WF-5623 2500000 1780000
voi rua bat american standard wf 5624 neo modern nong lanh Vòi rửa bát American Standard WF-5624 NEO MODERN nóng lạnh WF-5624 2500000 1770000
voi rua bat american standard wf 5634 nong lanh rut day Vòi rửa bát American Standard WF-5634 cảm ứng nóng lạnh rút dây WF-5634 5500000 3449000
voi rua bat american standard ceraplan wf 5637 nong lanh Vòi rửa bát American Standard WF-5637 Ceraplan nóng lạnh WF-5637 2800000 1551000
voi rua bat american standard wf 5644 cam ung rut day Vòi rửa bát American Standard WF-5644 cảm ứng rút dây WF-5644 11000000 6949000
voi rua bat american standard wf t606 winston nuoc lanh Vòi rửa bát American Standard WF-T606 WINSTON nước lạnh WF-T606 830000 579000
voi rua bat american standard wf t607 nuoc lanh gan tuong Vòi rửa bát American Standard WF-T607 nước lạnh gắn tường WF-T607 700000 479000
voi rua bat american standard wf t706 nuoc lanh Vòi rửa bát American Standard WF-T706 nước lạnh WF-T706 830000 559000
voi rua bat american standard wf t707 nuoc lanh gan tuong Vòi rửa bát American Standard WF-T707 nước lạnh gắn tường WF-T707 700000 560000
voi rua bat american standard wil a 7054j nuoc lanh Vòi rửa bát American Standard WIL A-7054J nước lạnh A-7054J 700000 420000

 

Giá bán thực tế có thể thay đổi mà không thông báo trước. Mọi thắc mắc, ý kiến vui lòng liên hệ trực tiếp VUA THIẾT BỊ chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới. Xin cảm ơn!

Công ty TNHH VUA THIẾT BỊ

( Siêu thị thiết bị vệ sinh, nhà bếp, vật tư hoàn thiện ) Chủ tài khoản: NGUYEN TIEN KHANH
  • VPbank: 456.321.321
  • Techcombank: 190.345.483.070.18

Trả lời

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng ti qua Zalo
Gi ngay