Bảng giá Chậu lavabo American Standard chiết khấu cao 2023

Bảng giá Chậu lavabo American Standard chiết khấu cao 2023

Bảng giá Chậu lavabo American Standard – Bồn rửa mặt American Standard có nhiều loại chậu treo tường, chậu đặt bàn, chậu âm bàn, chậu dương vành, với nhiều hình dạng như vuông, chữ nhật, tròn, bầu dục phù hợp với tất cả kiểu thiết kế phòng tắm.

Với các mức giá khác nhau, bạn có thể dễ dàng chọn chậu rửa mặt phù hợp nhất. Nếu mua bồn cầu American Standard cùng, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi từ VUA THIẾT BỊ.

Bảng giá Chậu lavabo American Standard chiết khấu cao 2023

Bảng giá chậu lavabo âm bàn American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
chau rua mat lavabo american standard 0458 wt active am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0458-WT Active âm bàn 0458-WT 2300000 1490000
chau rua mat lavabo american standard 0459 wt wp 0440 activa am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0459-WT (WP-0440) Activa âm bàn 0459-WT 2300000 1040000
chau rua mat lavabo american standard wf 0496 dong ovalyn am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard Wf-0496 Dòng Ovalyn âm bàn Wf-0496 1000000 640000
chau rua mat lavabo american standard wp 0433 dong victoria am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-0433 Dòng Victoria âm bàn WP-0433 2500000 1599000
chau rua mat lavabo american standard wp 0451 concept am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-0451 Concept âm bàn WP-0451 3050000 2225000
chau rua mat lavabo american standard wp f514 dong square am ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F514 Dòng Square âm bàn WP-F514 2950000 2109000

Bảng giá chậu lavabo đặt bàn American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
chau rua mat lavabo american standard 0452 wt concept dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0452-WT Concept đặt bàn 0452-WT 1800000 1020000
chau rua mat lavabo american standard 0477 wt ceros dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0477-WT Ceros đặt bàn 0477-WT 1500000 892000
chau rua mat lavabo american standard 0500 wt vallo dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0500-WT Vallo đặt bàn 0500-WT 2100000 1190000
chau rua mat lavabo american standard 0509 wt acacia evolution dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0509-WT Acacia Evolution đặt bàn 0509-WT 3050000 1800000
chau rua mat lavabo american standard 0518 wt paramount dat ban 1 Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0518-WT Paramount đặt bàn 0518-WT 2100000 1429000
chau rua mat lavabo american standard 0519 wt acacia evolution dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0519-WT Acacia Evolution đặt bàn 0519-WT 2400000 1480000
chau rua mat lavabo american standard 0950 wt active dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0950-WT (WP-0626) Active đặt bàn 0950-WT 2300000 1398000
chau rua mat lavabo american standard f507 wt nobile dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard F507-WT (WP-F507) Nobile đặt bàn F507-WT 3540000 2720000
chau rua mat lavabo american standard vf 0320 signature dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0320 Signature đặt bàn VF-0320 2300000 1570000
chau rua mat lavabo american standard vf 0333 dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0333 đặt bàn VF-0333 2200000 1799000
chau rua mat lavabo american standard vf 0420 signature dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0420 Signature đặt bàn VF-0420 2700000 1680000
chau rua mat lavabo american standard vf 0476 aqualyn dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0476 Aqualyn đặt bàn VF-0476 1000000 570000
chau rua mat lavabo american standard vf 0620 acacia evolution dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0620 Acacia Evolution đặt bàn VF-0620 2900000 1820000
chau rua mat lavabo american standard wp 0310 studio s dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-0310 Studio S đặt bàn WP-0310 3100000 1550000
chau rua mat lavabo american standard wp 0618 signature dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-0618 Signature đặt bàn WP-0618 3100000 1990000
chau rua mat lavabo american standard wp 0628 signature dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-0628 Signature đặt bàn WP-0628 3000000 1929000
chau rua mat lavabo american standard wp f301 milano dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F301 Milano đặt bàn WP-F301 2700000 1939000
chau rua mat lavabo american standard wp f307 white dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F307 White đặt bàn WP-F307 2700000 1939000
chau rua mat lavabo american standard wp f411 dong acacia supasleek dat ban 11 Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F411 Acacia Supasleek đặt bàn WP-F411 2950000 2130000
chau rua mat lavabo american standard wp f412 dong acacia supasleek dat ban 11 Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F412 Acacia Supasleek đặt bàn WP-F412 3450000 2280000
chau rua mat lavabo american standard wp f417 acacia evolution dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F417 Acacia Evolution đặt bàn WP-F417 3050000 1990000
chau rua mat lavabo american standard wp f419 dong acacia supasleek ban am 11 Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F419 Acacia Supasleek đặt bàn WP-F419 3200000 2360000
chau rua mat lavabo american standard wp f420 dong acacia supasleek dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F420 ACACIA SUPASLEEK đặt bàn WP-F420 3500000 2600000
chau rua mat lavabo american standard wp f509 dong la vita duong vanh Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F509 La Vita đặt bàn WP-F509 2900000 2119000
chau rua mat lavabo american standard wp f5251h wp f5253h kastello dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F525.1H WP-F525.3H Kastello đặt bàn WP-F525 3800000 2510000
chau rua mat lavabo american standard wp f602 moda dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F602 Moda đặt bàn WP-F602 3900000 2600000
chau rua mat lavabo american standard wp f608 ova oval dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F608 Ova Oval đặt bàn WP-F608 3050000 1550000
chau rua mat lavabo american standard wp f611 dong square dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F611 Square đặt bàn WP-F611 3500000 2050000
chau rua mat lavabo american standard wp f613 dong square dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F613 Square đặt bàn WP-F613 3700000 2180000
chau rua mat lavabo american standard wp f616 nobile dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F616 Nobile đặt bàn WP-F616 4200000 2700000
chau rua mat lavabo american standard wp f626 ids clear dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F626 IDS Clear đặt bàn WP-F626 4200000 2580000
chau rua mat lavabo american standard wp f628 ids clear dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F628 IDS Clear đặt bàn WP-F628 4200000 2060000
chau rua mat lavabo american standard wp f633 neo modern dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F633 Neo Modern đặt bàn WP-F633 2600000 1600000
chau rua mat lavabo american standard wp f636 ids dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F636 IDS đặt bàn WP-F636 3700000 3400000
chau rua mat lavabo american standard wp f640 ids natural dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F640 IDS Natural đặt bàn WP-F640 4300000 3189000
chau rua mat lavabo american standard wp f643 ids natural dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F643 IDS Natural đặt bàn WP-F643 4300000 3268000
chau rua mat lavabo american standard wp f646 cygnet dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F646 Cygnet đặt bàn WP-F646 2750000 1940000
chau rua mat lavabo american standard wp f648 ids dynamic dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F648 IDS Dynamic đặt bàn WP-F648 4100000 2890000
chau rua mat lavabo american standard wp f650 milano dat ban Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F650 Milano đặt bàn WP-F650 2800000 1550000
chau rua lavabo dat ban american standard wp f667 dong side 1 Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F667 Dòng Side đặt bàn WP-F667 3820000 1819000

Bảng giá chậu lavabo treo tường American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
chau rua mat lavabo american standard 0507w wt 0707 wt acacia evolution chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0507W-WT 0707-WT Acacia Evolution chân ngắn treo tường 0507W-WT 0707-WT 4850000 4140000
chau rua mat lavabo american standard 0507w wt acacia evolution treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0507W-WT Acacia Evolution treo tường 0507W-WT 4300000 2390000
chau rua mat lavabo american standard 0552 wt concept treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0552-WT Concept treo tường 0552-WT 2700000 2399000
chau rua mat lavabo american standard 0552 wt 0742 wt concept treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0552-WT/0742-WT Concept treo tường 0552-WT/0742-WT 2310000 2099000
Chau rua mat lavabo American Standard 0553 WT Concept treo tuong 2 Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0553-WT Concept treo tường 0553-WT 2840000 1596000
chau rua mat lavabo american standard 0553 wt 0740 wt concept chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0553-WT/0740-WT Concept chân ngắn treo tường 0553-WT/0740-WT 3350000 2098000
Chau rua mat lavabo American Standard 0553 WT 0742 WT Concept chan dai treo tuong 2 Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0553-WT/0742-WT Concept chân dài treo tường 0553-WT/0742-WT 3350000 2199000
chau rua mat lavabo american standard 0953 wt neo modern treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0953-WT Neo Modern treo tường 0953-WT 3200000 1000000
chau rua mat lavabo american standard 0953 wt 0712 wt neo modern chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0953-WT/0712-WT Neo Modern chân ngắn treo tường 0953-WT/0712-WT 3400000 3125000
chau rua mat lavabo american standard 0953 wt wp f711 neo modern chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0953-WT/WP-F711 Neo Modern chân dài treo tường 0953-WT/WP-F711 3900000 3125000
chau rua mat lavabo american standard 0955 wt 0755 wt active chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0955-WT/0755-WT Active chân ngắn treo tường 0955-WT/0755-WT 3300000 2230000
chau rua mat lavabo american standard 0955 wt 0765 wt active chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0955-WT/0765-WT Active chân dài treo tường 0955-WT/0765-WT 3150000 2900000
chau rua mat lavabo american standard 0956 wt 0775 wt activa chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard 0956-WT/0775-WT Activa chân dài treo tường 0956-WT/0775-WT 3750000 2180000
chau rua mat lavabo american standard vf 09401h gala treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0940 Gala treo tường VF-0940 740000 436000
chau rua mat lavabo american standard vf 0947 codie treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0947 Codie treo tường VF-0947 730000 648000
chau rua mat lavabo american standard vf 0947 vf 0741 codie chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0947/VF-0741 Codie chân ngắn treo tường VF-0947/VF-0741 1600000 1000000
chau rua mat lavabo american standard vf 09691h vf 0901 casablanca chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard VF-0969/VF-0901 Casablanca chân dài treo tường VF-0969/VF-0901 1490000 1130000
chau rua mat lavabo american standard wf 0969 vf 0912 casablanca treo tuong chan ngan Chậu rửa mặt lavabo American Standard WF-0969/VF-0912 Casablanca treo tường chân ngắn WF-0969/VF-0912 1440000 710000
chau rua mat lavabo american standard wp 1511 wp f711 cygnet chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-1511/WP-F711 Cygnet chân dài treo tường WP-1511/WP-F711 4320000 3164000
chau rua mat lavabo american standard wp 1511 wp f712 cygnet chan ngan treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-1511/WP-F712 Cygnet chân ngắn treo tường WP-1511/WP-F712 4400000 3162000
chau rua mat lavabo american standard wp f511 la vita treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F511 La Vita treo tường WP-F511 2800000 2180000
chau rua mat lavabo american standard wp f511 wp f711 la vita chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F511/WP-F711 La Vita chân dài treo tường WP-F511/WP-F711 4500000 3900000
chau rua mat lavabo american standard wp f550 concept treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F550 Concept treo tường WP-F550 2650000 2250000
chau lavabo treo tuong american standard wp f550 0740 wt chan ngan Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F550/0740-WT Concept chân ngắn treo tường WP-F550/0740-WT 3600000 2249000
chau rua mat lavabo american standard wp f550 0742 wt concept chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo American Standard WP-F550/0742-WT Concept chân dài treo tường WP-F550/0742-WT 3600000 2933000

Mọi thắc mắc, ý kiến vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới. Xin cảm ơn!

Công ty TNHH VUA THIẾT BỊ

( Siêu thị thiết bị vệ sinh, nhà bếp, vật tư hoàn thiện ) Chủ tài khoản: NGUYEN TIEN KHANH
  • VPbank: 456.321.321
  • Techcombank: 190.345.483.070.18

One thought on “Bảng giá Chậu lavabo American Standard chiết khấu cao 2023

  1. Pingback: Bảng giá thiết bị vệ sinh American Standard - cập nhật 2023 - VUA THIẾT BỊ .COM

Trả lời

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng ti qua Zalo
Gi ngay