Bảng giá phụ kiện phòng tắm American Standard 2023

Bảng giá phụ kiện phòng tắm American Standard 2023

Bảng giá phụ kiện phòng tắm American Standard 2023

Bảng giá ga thoát sàn American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
ga thoat san american standard a 8200 n Ga Thoát sàn American Standard A-8200-N A-8200-N 500000 304000
ga thoat san american standard a 8201 n Ga Thoát sàn American Standard A-8201-N A-8201-N 500000 310000
ga thoat san american standard fd 1150 115mm Ga thoát sàn American Standard FD-1150 115mm FD-1150 690000 509000

Bảng giá giá treo khăn American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
gia vat khan american standard k 1395 acacia evolution Giá vắt khăn American Standard K-1395 ACACIA EVOLUTION K-1395 4800000 3200000
gia vat khan american standard wf 0295 dong heritage 2 tang 11 Giá vắt khăn American Standard WF-0295 dòng HERITAGE 2 tầng WF-0295 2300000 1270000
thanh vat khan american standard k 1393 acacia evolution Thanh vắt khăn American Standard K-1393 Acacia Evolution K-1393 1500000 1040000
thanh vat khan american standard k 1394 acacia evolution Thanh vắt khăn American Standard K-1394 Acacia Evolution K-1394 2400000 1590000
thanh vat khan american standard k 2801 46 n concept Thanh vắt khăn American Standard K-2801-46-N CONCEPT K-2801-46-N 650000 350000
thanh vat khan american standard wf 0293 heritage 11 Thanh vắt khăn American Standard WF-0293 Heritage WF-0293 1000000 550000
thanh vat khan american standard wf 0294 heritage 11 Thanh vắt khăn AMERICAN STANDARD WF-0294 Heritage WF-0294 1600000 1300000
thanh vat khan american standard wf 6588 seva Thanh vắt khăn American Standard WF-6588 Seva WF-6588 900000 480000
thanh vat khan gian american standard wf 6587 seva Thanh vắt khăn giàn American Standard WF-6587 Seva WF-6587 2000000 1040000
vong treo khan american standard k 1390 acacia evolution Vòng treo khăn American Standard K-1390 Acacia Evolution K-1390 1100000 900000
vong treo khan american standard k 2801 47 n concept Vòng treo khăn American Standard K-2801-47-N CONCEPT K-2801-47-N 530000 290000
vong treo khan american standard wf 0290 heritage Vòng treo khăn American Standard WF-0290 Heritage WF-0290 700000 360000
vong treo khan american standard wf 6590 seva Vòng treo khăn American Standard WF-6590 Seva WF-6590 840000 440000

Bảng giá kệ cốc đánh răng American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
ke coc danh rang american standard k 1384 acacia evolution Kệ cốc đánh răng American Standard K-1384 ACACIA EVOLUTION K-1384 750000 510000
ke coc danh rang american standard k 2801 44 n concept Kệ cốc đánh răng American Standard K-2801-44-N Concept K-2801-44-N 530000 290000
ke coc danh rang american standard wf 0284 dong heritage Kệ cốc đánh răng American Standard WF-0284 dòng HERITAGE WF-0284 800000 360000
ke coc danh rang american standard wf 6583 seva Kệ cốc đánh răng American Standard WF-6583 Seva WF-6583 790000 400000

Bảng giá kệ kính American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
ke guong american standard k 2801 50 n concept Kệ gương American Standard K-2801-50-N CONCEPT K-2801-50-N 690000 410000

Bảng giá kệ xà phòng American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
gia xa phong american standard wf 0282 heritage Giá xà phòng American Standard WF-0282 HERITAGE WF-0282 700000 430000
ke xa phong american standard k 1382 acacia evolution Kệ xà phòng American Standard K-1382 ACACIA EVOLUTION K-1382 750000 529000
ke xa phong american standard k 2801 42 n concept Kệ xà phòng American Standard K-2801-42-N Concept K-2801-42-N 530000 290000
ke xa phong american standard wf 6582 seva Kệ xà phòng American Standard WF-6582 Seva WF-6582 790000 370000

Bảng giá lô giấy American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
lo giay american standard k 1387 acacia evolution Lô giấy American Standard K-1387 ACACIA EVOLUTION K-1387 750000 500000
lo giay american standard k 2801 43 n concept Lô giấy American Standard K-2801-43-N CONCEPT K-2801-43-N 650000 349000
lo giay american standard wf 0287 dong heritage Lô giấy American Standard WF-0287 dòng HERITAGE WF-0287 1200000 700000
lo giay american standard wf 0498 concept Lô giấy American Standard WF-0498 CONCEPT WF-0498 990000 800000
lo giay american standard wf 0499 concept Lô giấy American Standard WF-0499 CONCEPT WF-0499 1300000 800000
lo giay american standard wf 1498 concept Lô giấy American Standard WF-1498 CONCEPT WF-1498 990000 800000
lo giay american standard wf 1499 concept Lô giấy American Standard WF-1499 CONCEPT WF-1499 1300000 800000
lo giay american standard wf 6586 seva Lô giấy American Standard WF-6586 Seva WF-6586 790000 420000

Bảng giá máy sấy tay American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
may say tay american standard wf 8005 Máy sấy tay American Standard WF-8005 WF-8005 7700000 6000000
may say tay american standard wf 8017 Máy sấy tay American Standard WF-8017 WF-8017 9000000 7000000
may say tay american standard wf 8017w Máy sấy tay American Standard WF-8017W WF-8017W 9000000 7000000

Bảng giá móc áo American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
moc ao american standard k 1381 acacia evolution Móc áo American Standard K-1381 Acacia Evolution K-1381 750000 530000
moc ao american standard k 2801 41 n concept Móc áo American Standard K-2801-41-N Concept K-2801-41-N 360000 300000
moc ao american standard wf 0281 heritage Móc áo American Standard WF-0281 HERITAGE WF-0281 500000 290000
moc ao american standard wf 6581 seva Móc áo American Standard WF-6581 Seva WF-6581 630000 300000

Bảng giá thanh vịn American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
thanh vin american standard hr 320170 01 chu t Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320170-01 chữ T HR-320170-01 3400000 2900000
thanh vin american standard hr 320280 01 Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320280-01 HR-320280-01 5700000 5000000
thanh vin american standard hr 320370 01l goc trai Thanh vịn American STANDARD HR-320370-01L góc trái HR-320370-01L 4600000 4000000
thanh vin american standard hr 320370 01r goc ben phai 11 Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320370-01R góc bên phải HR-320370-01R 4900000 4300000
thanh vin american standard hr 3204120 01 1200mm Thanh vịn American Standard HR-3204120-01 1200mm HR-3204120-01 3400000 2950000
thanh vin american standard hr 320435 01 300mm Thanh vịn American Standard HR-320435-01 300mm HR-320435-01 2300000 1999000
thanh vin american standard hr 320460 01 600mm Thanh vịn American Standard HR-320460-01 600mm HR-320460-01 2600000 2300000
thanh vin american standard hr 320490 01 900mm Thanh vịn American Standard HR-320490-01 900mm HR-320490-01 3100000 2300000
thanh vin american standard hr 320540 01l chu l ben trai Thanh vịn American Standard HR-320540-01L chữ L bên trái HR-320540-01L 6500000 3500000
thanh vin american standard hr 320540 01r chu l ben phai Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320540-01R chữ L bên phải HR-320540-01R 6500000 3500000
thanh vin american standard hr 320570 01l chu l ben trai Thanh vịn American Standard HR-320570-01L chữ L bên trái HR-320570-01L 4900000 4300000
thanh vin american standard hr 320570 01r ben phai Thanh vịn American Standard HR-320570-01R bên phải HR-320570-01R 4900000 4300000
thanh vin american standard hr 320640 01 chu v 11 Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320640-01 chữ V HR-320640-01 3000000 2000000
thanh vin american standard hr 320759 01 danh cho tieu nam 11 Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320759-01 dành cho tiểu nam HR-320759-01 5000000 3000000
thanh vin american standard wf 9401 cho nguoi khuyet tat 11 Thanh vịn AMERICAN STANDARD WF-9401 cho người khuyết tật WF-9401 15750000 10000000
thanh vin american standard wf 9402 Thanh vịn American Standard WF-9402 WF-9402 5250000 3500000

Bảng giá vòi xịt vệ sinh American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
voi xit ve sinh american standard ffas6868 Vòi xịt vệ sinh American Standard FFAS6868 FFAS6868 530000 399000
voi xit ve sinh american standard ffas8686 Vòi xịt vệ sinh American Standard FFAS8686 FFAS8686 490000 350000
voi xit ve sinh american standard pq2 Vòi xịt vệ sinh American Standard PQ2 PQ2 580000 349000
voi xit ve sinh american standard wf ts28b Vòi xịt vệ sinh American Standard WF-TS28B DuoSTiX WF-TS28B 650000 500000
voi xit ve sinh american standard wf ts28cw Vòi xịt vệ sinh American Standard WF-TS28CW DuoSTiX WF-TS28CW 650000 500000
voi xit ve sinh american standard wf ts28w Vòi xịt vệ sinh American Standard WF-TS28W DuoSTiX WF-TS28W 600000 450000

Bảng giá xi phông American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bo xa xi phong co chu p american standard a 8105 Bộ xả xi phong co chữ p American Standard A-8105 A-8105 2200000 1899000
bo xa xi phong co chu p american standard ffas3939 Bộ xả xi phong co chữ p American Standard FFAS3939 FFAS3939 450000 338000
bo xa xi phong co chu p american standard ffas3939 Bộ xả xi phong co chữ p American Standard FFAS3939E FFAS3939E 450000 338000
bo xa xi phong co chu p american standard ffas7979 Bộ xả xi phong co chữ p American Standard FFAS7979 FFAS7979 450000 338000
bo xa xi phong co chu p american standard wf 9502 Bộ xả xi phong co chữ p American Standard WF-9502 WF-9502 600000 400000

Giá bán thực tế có thể thay đổi mà không thông báo trước. Mọi thắc mắc, ý kiến vui lòng liên hệ trực tiếp VUA THIẾT BỊ chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới. Xin cảm ơn!

Công ty TNHH VUA THIẾT BỊ

( Siêu thị thiết bị vệ sinh, nhà bếp, vật tư hoàn thiện ) Chủ tài khoản: NGUYEN TIEN KHANH
  • VPbank: 456.321.321
  • Techcombank: 190.345.483.070.18

Trả lời

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng ti qua Zalo
Gi ngay