Bảng giá phụ kiện phòng tắm American Standard 2023

Bảng giá phụ kiện phòng tắm American Standard 2023

Bảng giá phụ kiện phòng tắm American Standard 2023

Bảng giá ga thoát sàn American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
ga thoat san american standard a 8200 nGa Thoát sàn American Standard A-8200-NA-8200-N500000304000
ga thoat san american standard a 8201 nGa Thoát sàn American Standard A-8201-NA-8201-N500000310000
ga thoat san american standard fd 1150 115mmGa thoát sàn American Standard FD-1150 115mmFD-1150690000509000

Bảng giá giá treo khăn American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
gia vat khan american standard k 1395 acacia evolutionGiá vắt khăn American Standard K-1395 ACACIA EVOLUTIONK-139548000003200000
gia vat khan american standard wf 0295 dong heritage 2 tang 11Giá vắt khăn American Standard WF-0295 dòng HERITAGE 2 tầngWF-029523000001270000
thanh vat khan american standard k 1393 acacia evolutionThanh vắt khăn American Standard K-1393 Acacia EvolutionK-139315000001040000
thanh vat khan american standard k 1394 acacia evolutionThanh vắt khăn American Standard K-1394 Acacia EvolutionK-139424000001590000
thanh vat khan american standard k 2801 46 n conceptThanh vắt khăn American Standard K-2801-46-N CONCEPTK-2801-46-N650000350000
thanh vat khan american standard wf 0293 heritage 11Thanh vắt khăn American Standard WF-0293 HeritageWF-02931000000550000
thanh vat khan american standard wf 0294 heritage 11Thanh vắt khăn AMERICAN STANDARD WF-0294 HeritageWF-029416000001300000
thanh vat khan american standard wf 6588 sevaThanh vắt khăn American Standard WF-6588 SevaWF-6588900000480000
thanh vat khan gian american standard wf 6587 sevaThanh vắt khăn giàn American Standard WF-6587 SevaWF-658720000001040000
vong treo khan american standard k 1390 acacia evolutionVòng treo khăn American Standard K-1390 Acacia EvolutionK-13901100000900000
vong treo khan american standard k 2801 47 n conceptVòng treo khăn American Standard K-2801-47-N CONCEPTK-2801-47-N530000290000
vong treo khan american standard wf 0290 heritageVòng treo khăn American Standard WF-0290 HeritageWF-0290700000360000
vong treo khan american standard wf 6590 sevaVòng treo khăn American Standard WF-6590 SevaWF-6590840000440000

Bảng giá kệ cốc đánh răng American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
ke coc danh rang american standard k 1384 acacia evolutionKệ cốc đánh răng American Standard K-1384 ACACIA EVOLUTIONK-1384750000510000
ke coc danh rang american standard k 2801 44 n conceptKệ cốc đánh răng American Standard K-2801-44-N ConceptK-2801-44-N530000290000
ke coc danh rang american standard wf 0284 dong heritageKệ cốc đánh răng American Standard WF-0284 dòng HERITAGEWF-0284800000360000
ke coc danh rang american standard wf 6583 sevaKệ cốc đánh răng American Standard WF-6583 SevaWF-6583790000400000

Bảng giá kệ kính American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
ke guong american standard k 2801 50 n conceptKệ gương American Standard K-2801-50-N CONCEPTK-2801-50-N690000410000

Bảng giá kệ xà phòng American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
gia xa phong american standard wf 0282 heritageGiá xà phòng American Standard WF-0282 HERITAGEWF-0282700000430000
ke xa phong american standard k 1382 acacia evolutionKệ xà phòng American Standard K-1382 ACACIA EVOLUTIONK-1382750000529000
ke xa phong american standard k 2801 42 n conceptKệ xà phòng American Standard K-2801-42-N ConceptK-2801-42-N530000290000
ke xa phong american standard wf 6582 sevaKệ xà phòng American Standard WF-6582 SevaWF-6582790000370000

Bảng giá lô giấy American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
lo giay american standard k 1387 acacia evolutionLô giấy American Standard K-1387 ACACIA EVOLUTIONK-1387750000500000
lo giay american standard k 2801 43 n conceptLô giấy American Standard K-2801-43-N CONCEPTK-2801-43-N650000349000
lo giay american standard wf 0287 dong heritageLô giấy American Standard WF-0287 dòng HERITAGEWF-02871200000700000
lo giay american standard wf 0498 conceptLô giấy American Standard WF-0498 CONCEPTWF-0498990000800000
lo giay american standard wf 0499 conceptLô giấy American Standard WF-0499 CONCEPTWF-04991300000800000
lo giay american standard wf 1498 conceptLô giấy American Standard WF-1498 CONCEPTWF-1498990000800000
lo giay american standard wf 1499 conceptLô giấy American Standard WF-1499 CONCEPTWF-14991300000800000
lo giay american standard wf 6586 sevaLô giấy American Standard WF-6586 SevaWF-6586790000420000

Bảng giá máy sấy tay American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
may say tay american standard wf 8005Máy sấy tay American Standard WF-8005WF-800577000006000000
may say tay american standard wf 8017Máy sấy tay American Standard WF-8017WF-801790000007000000
may say tay american standard wf 8017wMáy sấy tay American Standard WF-8017WWF-8017W90000007000000

Bảng giá móc áo American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
moc ao american standard k 1381 acacia evolutionMóc áo American Standard K-1381 Acacia EvolutionK-1381750000530000
moc ao american standard k 2801 41 n conceptMóc áo American Standard K-2801-41-N ConceptK-2801-41-N360000300000
moc ao american standard wf 0281 heritageMóc áo American Standard WF-0281 HERITAGEWF-0281500000290000
moc ao american standard wf 6581 sevaMóc áo American Standard WF-6581 SevaWF-6581630000300000

Bảng giá thanh vịn American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
thanh vin american standard hr 320170 01 chu tThanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320170-01 chữ THR-320170-0134000002900000
thanh vin american standard hr 320280 01Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320280-01HR-320280-0157000005000000
thanh vin american standard hr 320370 01l goc traiThanh vịn American STANDARD HR-320370-01L góc tráiHR-320370-01L46000004000000
thanh vin american standard hr 320370 01r goc ben phai 11Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320370-01R góc bên phảiHR-320370-01R49000004300000
thanh vin american standard hr 3204120 01 1200mmThanh vịn American Standard HR-3204120-01 1200mmHR-3204120-0134000002950000
thanh vin american standard hr 320435 01 300mmThanh vịn American Standard HR-320435-01 300mmHR-320435-0123000001999000
thanh vin american standard hr 320460 01 600mmThanh vịn American Standard HR-320460-01 600mmHR-320460-0126000002300000
thanh vin american standard hr 320490 01 900mmThanh vịn American Standard HR-320490-01 900mmHR-320490-0131000002300000
thanh vin american standard hr 320540 01l chu l ben traiThanh vịn American Standard HR-320540-01L chữ L bên tráiHR-320540-01L65000003500000
thanh vin american standard hr 320540 01r chu l ben phaiThanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320540-01R chữ L bên phảiHR-320540-01R65000003500000
thanh vin american standard hr 320570 01l chu l ben traiThanh vịn American Standard HR-320570-01L chữ L bên tráiHR-320570-01L49000004300000
thanh vin american standard hr 320570 01r ben phaiThanh vịn American Standard HR-320570-01R bên phảiHR-320570-01R49000004300000
thanh vin american standard hr 320640 01 chu v 11Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320640-01 chữ VHR-320640-0130000002000000
thanh vin american standard hr 320759 01 danh cho tieu nam 11Thanh vịn AMERICAN STANDARD HR-320759-01 dành cho tiểu namHR-320759-0150000003000000
thanh vin american standard wf 9401 cho nguoi khuyet tat 11Thanh vịn AMERICAN STANDARD WF-9401 cho người khuyết tậtWF-94011575000010000000
thanh vin american standard wf 9402Thanh vịn American Standard WF-9402WF-940252500003500000

Bảng giá vòi xịt vệ sinh American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
voi xit ve sinh american standard ffas6868Vòi xịt vệ sinh American Standard FFAS6868FFAS6868530000399000
voi xit ve sinh american standard ffas8686Vòi xịt vệ sinh American Standard FFAS8686FFAS8686490000350000
voi xit ve sinh american standard pq2Vòi xịt vệ sinh American Standard PQ2PQ2580000349000
voi xit ve sinh american standard wf ts28bVòi xịt vệ sinh American Standard WF-TS28B DuoSTiXWF-TS28B650000500000
voi xit ve sinh american standard wf ts28cwVòi xịt vệ sinh American Standard WF-TS28CW DuoSTiXWF-TS28CW650000500000
voi xit ve sinh american standard wf ts28wVòi xịt vệ sinh American Standard WF-TS28W DuoSTiXWF-TS28W600000450000

Bảng giá xi phông American Standard 2023

Ảnh sản phẩmTên sản phẩmMã sản phẩmGiá niêm yếtGiá bán lẻ
bo xa xi phong co chu p american standard a 8105Bộ xả xi phong co chữ p American Standard A-8105A-810522000001899000
bo xa xi phong co chu p american standard ffas3939Bộ xả xi phong co chữ p American Standard FFAS3939FFAS3939450000338000
bo xa xi phong co chu p american standard ffas3939Bộ xả xi phong co chữ p American Standard FFAS3939EFFAS3939E450000338000
bo xa xi phong co chu p american standard ffas7979Bộ xả xi phong co chữ p American Standard FFAS7979FFAS7979450000338000
bo xa xi phong co chu p american standard wf 9502Bộ xả xi phong co chữ p American Standard WF-9502WF-9502600000400000

Giá bán thực tế có thể thay đổi mà không thông báo trước. Mọi thắc mắc, ý kiến vui lòng liên hệ trực tiếp VUA THIẾT BỊ chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới. Xin cảm ơn!

Công ty TNHH VUA THIẾT BỊ

( Siêu thị thiết bị vệ sinh, nhà bếp, vật tư hoàn thiện ) Chủ tài khoản: NGUYEN TIEN KHANH
  • VPbank: 456.321.321
  • Techcombank: 190.345.483.070.18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng ti qua Zalo
Gi ngay