Bảng giá Vòi lavabo American Standard chiết khấu cao 2023

Bảng giá Vòi lavabo American Standard chiết khấu cao 2023

Bảng giá Vòi lavabo American Standard – Vòi chậu rửa mặt lavabo là một phụ kiện không thể thiếu cho bồn lavabo. Thương hiệu American Standard cung cấp nhiều loại vòi như vòi lavabo nóng lạnh, vòi rửa tay lạnh, vòi chậu 3 lỗ và vòi bồn 1 lỗ, với nhiều kiểu dáng khác nhau như vuông, chữ nhật, tròn phù hợp với mọi phòng tắm.

Hãng American Standard còn cung cấp vòi cổ cao để sử dụng cho lavabo đặt trên bàn mà không cần vị trí gắn vòi, và vòi lavabo cổ thấp để sử dụng thông dụng.

Để đảm bảo độ bền và tránh sự cố hư hỏng và sửa chữa, chúng tôi khuyến nghị quý khách nên sử dụng các sản phẩm vòi American Standard chính hãng.

Bảng giá Vòi lavabo American Standard chiết khấu cao 2023

Bảng giá Vòi lavabo cảm ứng American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
voi chau lavabo american standard wf 8101 cam ung ket hop tao xa phong Vòi chậu lavabo American Standard WF-8101 cảm ứng kết hợp tạo xà phòng WF-8101 8500000 6080000
voi chau lavabo american standard wf 8507 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8507 AC cảm ứng cổ cao lạnh điện WF-8507 8900000 8590000
voi chau lavabo american standard wf 8507 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8507 DC cảm ứng cổ cao lạnh pin WF-8507 DC 8800000 6950000
voi chau lavabo american standard wf 8508 ac dc cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8508 AC cảm ứng gắn tường lạnh điện WF-8508 AC 8900000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8508 ac dc cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8508.DC cảm ứng gắn tường lạnh pin WF-8508.DC 8800000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8510 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8510.AC cảm ứng cổ cao lạnh điện WF-8510.AC 8900000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8510 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8510.DC cảm ứng cổ cao lạnh pin WF-8510.DC 8800000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8511 ac cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8511.AC cảm ứng gắn tường lạnh điện WF-8511.AC 8900000 6790000
voi chau lavabo american standard wf 8511 ac cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8511.DC cảm ứng gắn tường lạnh pin WF-8511.DC 8800000 6790000
voi chau lavabo american standard wf 8601 entry cam ung lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8601 Entry DC cảm ứng lạnh pin WF-8601 6800000 5300000
voi chau lavabo american standard wf 8601 entry cam ung lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8611 Entry AC cảm ứng lạnh điện WF-8611 7600000 5820000
voi chau lavabo american standard wf 8805 selectronic dc cam ung lanh pin Vòi chậu lavabo American Standard WF-8805 Selectronic DC cảm ứng lạnh pin WF-8805 8300000 5358000
voi chau lavabo american standard wf 8815 selectronic ac cam ung lanh dien Vòi chậu lavabo American Standard WF-8815 Selectronic AC cảm ứng lạnh điện WF-8815 8800000 6080000
voi chau lavabo american standard wf 8831 dong selectronic cam ung lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8831 Selectronic DC cảm ứng lạnh pin WF-8831 11500000 559000
voi chau lavabo american standard wf 8832 dong luxury cam ung lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8832 Luxury DC cảm ứng lạnh pin WF-8832 11500000 8590000
voi xa phong american standard wf 8102 cam ung Vòi xà phòng American Standard WF-8102 cảm ứng WF-8102 5900000 4000000

Bảng giá Vòi lavabo cổ cao American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
voi chau lavabo american standard a 1375 ids clear co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard A-1375 IDS CLEAR 2 lỗ cổ cao nóng lạnh A-1375 14000000 10850000
voi chau lavabo american standard wf 0303 cygnet co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0303 Cygnet cổ cao nóng lạnh WF-0303 3500000 2000000
voi chau lavabo american standard wf 0601 nobile co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0601 Nobile cổ cao nóng lạnh WF-0601 4200000 3320000
voi chau lavabo american standard wf 0603 nobile co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0603 Nobile cổ cao nóng lạnh WF-0603 5250000 4160000
voi chau lavabo american standard wf 0703 wp 0703 neo modern co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0703 (WP-0703) Neo Modern cổ cao nóng lạnh WF-0703 3300000 2270000
voi chau lavabo american standard wf 0802 la moda co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0802 LA MODA cổ cao nóng lạnh WF-0802 5000000 3480000
voi chau lavabo american standard wf 0902 milano co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0902 Milano cổ cao nóng lạnh WF-0902 3500000 2160000
voi chau lavabo american standard wf 1302 acacia evolution co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1302 Acacia Evolution cổ cao nóng lạnh WF-1302 4950000 2890000
voi chau lavabo american standard wf 1305 acacia evolution co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1305 Acacia Evolution cổ cao nóng lạnh WF-1305 3700000 1900000
voi chau lavabo american standard wf 1601 kastello co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1601 Kastello cổ cao nóng lạnh WF-1601 7000000 3200000
voi chau lavabo american standard wf 1702 signature co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1702 Signature cổ cao nóng lạnh WF-1702 4200000 2700000
voi chau lavabo american standard wf 3902 active co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-3902 Active cổ cao nóng lạnh WF-3902 3400000 1990000
voi chau lavabo american standard wf 6802 ids nong lanh co cao Vòi chậu lavabo American Standard WF-6802 IDS nóng lạnh cổ cao WF-6802 6600000 3150000
voi chau lavabo american standard wf 8507 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8507 AC cảm ứng cổ cao lạnh điện WF-8507 8900000 8590000
voi chau lavabo american standard wf 8507 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8507 DC cảm ứng cổ cao lạnh pin WF-8507 DC 8800000 6950000
voi chau lavabo american standard wf 8510 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8510.AC cảm ứng cổ cao lạnh điện WF-8510.AC 8900000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8510 ac dc cam ung co cao lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8510.DC cảm ứng cổ cao lạnh pin WF-8510.DC 8800000 7100000

Bảng giá Vòi lavabo nóng lạnh American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
voi chau lavabo american standard a 1375 ids clear co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard A-1375 IDS CLEAR 2 lỗ cổ cao nóng lạnh A-1375 14000000 10850000
voi chau lavabo american standard wf 0301 cygnet nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0301 Cygnet nóng lạnh WF-0301 2200000 1110000
voi chau lavabo american standard wf 0302 cygnet nong lanh 3 lo Vòi chậu lavabo American Standard WF-0302 Cygnet nóng lạnh 3 lỗ WF-0302 2350000 1230000
voi chau lavabo american standard wf 0303 cygnet co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0303 Cygnet cổ cao nóng lạnh WF-0303 3500000 2000000
voi chau lavabo american standard wf 0401 concept square nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0401 Concept Square nóng lạnh WF-0401 2500000 1280000
voi chau lavabo american standard wf 0601 nobile co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0601 Nobile cổ cao nóng lạnh WF-0601 4200000 3320000
voi chau lavabo american standard wf 0603 nobile co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0603 Nobile cổ cao nóng lạnh WF-0603 5250000 4160000
voi chau lavabo american standard wf 0701 neo modern nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0701 Neo Modern nóng lạnh WF-0701 2300000 1030000
voi chau lavabo american standard wf 0703 wp 0703 neo modern co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0703 (WP-0703) Neo Modern cổ cao nóng lạnh WF-0703 3300000 2270000
voi chau lavabo american standard wf 0801 la moda nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0801 LA MODA nóng lạnh WF-0801 3850000 2955000
voi chau lavabo american standard wf 0802 la moda co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0802 LA MODA cổ cao nóng lạnh WF-0802 5000000 3480000
voi chau lavabo american standard wf 0901 milano nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0901 Milano nóng lạnh WF-0901 2900000 1630000
voi chau lavabo american standard wf 0902 milano co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0902 Milano cổ cao nóng lạnh WF-0902 3500000 2160000
voi chau lavabo american standard wf 0904 milano gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0904 Milano 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-0904 3900000 3040000
voi chau lavabo american standard wf 1301 acacia evolution nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1301 Acacia Evolution nóng lạnh WF-1301 3500000 2149000
voi chau lavabo american standard wf 1302 acacia evolution co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1302 Acacia Evolution cổ cao nóng lạnh WF-1302 4950000 2890000
voi chau lavabo american standard wf 1303 acacia evolution 3 lo nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1303 Acacia Evolution 3 lỗ nóng lạnh WF-1303 5000000 4000000
voi chau lavabo american standard wf 1304 acacia evolution gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1304 Acacia Evolution 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-1304 4800000 3740000
voi chau lavabo american standard wf 1305 acacia evolution co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1305 Acacia Evolution cổ cao nóng lạnh WF-1305 3700000 1900000
voi chau lavabo american standard wf 1306 acacia evolution nong lanh Vòi chậu lavabo AMERICAN STANDARD WF-1306 Acacia Evolution nóng lạnh WF-1306 2000000 1600000
voi chau lavabo american standard wf 1401 concept nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1401 Concept nóng lạnh WF-1401 2100000 1090000
voi chau lavabo american standard wf 1501 dong saga nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1501 Saga nóng lạnh WF-1501 2150000 1000000
voi chau lavabo american standard wf 1502 saga nong lanh 3 lo Vòi chậu lavabo American Standard WF-1502 Saga 3 lỗ nóng lạnh WF-1502 2350000 1310000
voi chau lavabo american standard wf 1601 kastello co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1601 Kastello cổ cao nóng lạnh WF-1601 7000000 3200000
voi chau lavabo american standard wf 1603 kastello nong lanh 3 lo Vòi chậu lavabo American Standard WF-1603 Kastello 3 lỗ nóng lạnh WF-1603 10000000 4750000
voi chau lavabo american standard wf 1604 kastello 3 lo gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1604 Kastello 3 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-1604 9000000 2440000
voi chau lavabo american standard wf 1701 signature nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1701 Signature nóng lạnh WF-1701 3200000 1820000
voi chau lavabo american standard wf 1702 signature co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1702 Signature cổ cao nóng lạnh WF-1702 4200000 2700000
voi chau lavabo american standard wf 1703 signature 3 lo nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1703 Signature 3 lỗ nóng lạnh WF-1703 4600000 3350000
voi chau lavabo american standard wf 1704 signature gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1704 Signature 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-1704 4400000 3900000
voi chau lavabo american standard wf 3902 active co cao nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-3902 Active cổ cao nóng lạnh WF-3902 3400000 1990000
voi chau lavabo american standard wf 3907 active nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-3907 Active nóng lạnh WF-3907 2500000 1380000
voi chau lavabo american standard wf 6501 seva nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-6501 Seva nóng lạnh WF-6501 1800000 930000
voi chau lavabo american standard wf 6502 seva 3 lo nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-6502 Seva 3 lỗ nóng lạnh WF-6502 1950000 1150000
voi chau lavabo american standard wf 6801 ids nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-6801 IDS nóng lạnh WF-6801 5800000 2440000
voi chau lavabo american standard wf 6802 ids nong lanh co cao Vòi chậu lavabo American Standard WF-6802 IDS nóng lạnh cổ cao WF-6802 6600000 3150000
voi chau lavabo american standard wf 6803 ids 3 lo nong lanh Vòi chậu lavabo AMERICAN STANDARD WF-6803 IDS 3 lỗ nóng lạnh WF-6803 5700000 4500000
voi chau lavabo american standard wf 6804 ids gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-6804 IDS 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-6804 4900000 4300000
voi chau lavabo american standard wf b201 codie nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-B201 Codie nóng lạnh WF-B201 2100000 1250000

Bảng giá Vòi lavabo treo tường American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
voi chau lavabo american standard wf 0904 milano gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-0904 Milano 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-0904 3900000 3040000
voi chau lavabo american standard wf 1304 acacia evolution gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1304 Acacia Evolution 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-1304 4800000 3740000
voi chau lavabo american standard wf 1604 kastello 3 lo gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1604 Kastello 3 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-1604 9000000 2440000
voi chau lavabo american standard wf 1704 signature gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-1704 Signature 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-1704 4400000 3900000
voi chau lavabo american standard wf 6804 ids gan tuong nong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-6804 IDS 2 lỗ gắn tường nóng lạnh WF-6804 4900000 4300000
voi chau lavabo american standard wf 8508 ac dc cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8508 AC cảm ứng gắn tường lạnh điện WF-8508 AC 8900000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8508 ac dc cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8508.DC cảm ứng gắn tường lạnh pin WF-8508.DC 8800000 7100000
voi chau lavabo american standard wf 8511 ac cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8511.AC cảm ứng gắn tường lạnh điện WF-8511.AC 8900000 6790000
voi chau lavabo american standard wf 8511 ac cam ung gan tuong lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-8511.DC cảm ứng gắn tường lạnh pin WF-8511.DC 8800000 6790000
voi lanh american standard wf t602 winston gan tuong Vòi lạnh American Standard WF-T602 Winston gắn tường WF-T602 470000 369000
voi lanh american standard wf t702 winston gan tuong Vòi lạnh American Standard WF-T702 Winston gắn tường WF-T702 470000 369000

Bảng giá Vòi lavabo lạnh American Standard 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
voi chau lavabo american standard w116 w116 sandra nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard W.116 (W116) Sandra nước lạnh W.116 690000 570000
voi chau lavabo american standard w126 w126 sandra nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard W.126 (W126) Sandra nước lạnh W.126 790000 649000
voi chau lavabo american standard wf 4611 gala nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-4611 Gala nước lạnh WF-4611 670000 539000
voi chau lavabo american standard wf t601 winston nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-T601 Winston nước lạnh WF-T601 780000 539000
voi chau lavabo american standard wf t701 winston nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-T701 Winston nước lạnh WF-T701 780000 499000
voi chau lavabo american standard wf t823 easyflo nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-T823 Easyflo nước lạnh WF-T823 1100000 870000
voi chau lavabo american standard wf t823b easyflo nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-T823B Easyflo nước lạnh WF-T823B 1400000 1200000
voi chau lavabo american standard wf t823w easyflo nuoc lanh Vòi chậu lavabo American Standard WF-T823W Easyflo nước lạnh WF-T823W 1400000 1200000
voi chau lavabo ban tu dong american standard a 2400n nuoc lanh Vòi chậu lavabo bán tự động American Standard A-2400N nước lạnh A-2400N 2900000 1910000
voi lanh american standard wf t602 winston gan tuong Vòi lạnh American Standard WF-T602 Winston gắn tường WF-T602 470000 369000
voi lanh american standard wf t702 winston gan tuong Vòi lạnh American Standard WF-T702 Winston gắn tường WF-T702 470000 369000

 

Mọi thắc mắc, ý kiến vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới. Xin cảm ơn!

Công ty TNHH VUA THIẾT BỊ

( Siêu thị thiết bị vệ sinh, nhà bếp, vật tư hoàn thiện ) Chủ tài khoản: NGUYEN TIEN KHANH
  • VPbank: 456.321.321
  • Techcombank: 190.345.483.070.18

One thought on “Bảng giá Vòi lavabo American Standard chiết khấu cao 2023

  1. Pingback: Bảng giá thiết bị vệ sinh American Standard - cập nhật 2023 - VUA THIẾT BỊ .COM

Trả lời

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng ti qua Zalo
Gi ngay