Bảng giá chậu lavabo CAESAR chiết khấu tốt nhất 2023

Bảng giá chậu lavabo CAESAR chiết khấu tốt nhất 2023

Bảng giá chậu lavabo CAESAR – Hãng Caesar cung cấp bồn lavabo gồm chậu rửa treo tường, bồn rửa mặt đặt bàn, lavabo âm bàn, chậu dương vành, tủ lavabo liền bàn đủ kiểu dáng hình dạng vuông, chữ nhật, tròn, bầu dục để phù hợp với tất cả thiết kế phòng tắm.

Giá chậu rửa mặt của hãng CAESAR có nhiều mức giá để bạn dễ dàng lựa chọn. Nếu mua cùng bồn cầu Caesar, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi từ VUA THIẾT BỊ

Dưới đây là bảng báo giá chậu lavabo CAESAR chiết khấu tốt nhất 2023. Kính mời quý khách tham khảo:

Bảng giá chậu lavabo CAESAR chiết khấu tốt nhất 2023

Bảng giá chậu lavabo đặt bàn CAESAR

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
chau rua mat lavabo caesar l5018 duong vanh Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L5018 đặt bàn L5018 836000 700000
chau rua mat lavabo caesar l5019 duong vanh Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L5019 đặt bàn L5019 1199000 1000000
chau rua mat lavabo caesar l5215 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L5215 đặt bàn L5215 1243000 1040000
chau rua mat lavabo caesar l5221 dat ban Chậu Rửa mặt Lavabo CAESAR L5221 đặt bàn L5221 1890000 1260000
chau rua mat lavabo caesar l5222 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L5222 đặt bàn L5222 1593000 1030000
chau rua mat lavabo caesar l5261 dat ban Chậu Rửa mặt Lavabo CAESAR L5261 đặt bàn L5261 1265000 1070000
chau rua mat lavabo caesar lf5016 duong vanh Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5016 đặt bàn LF5016 1606000 1360000
chau rua mat lavabo caesar lf5017 duong vanh Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5017 đặt bàn LF5017 2508000 2080000
chau rua mat lavabo caesar lf5232 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5232 đặt bàn LF5232 1370000 1090000
chau rua mat lavabo caesar lf5236 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5236 đặt bàn LF5236 2890000 2200000
chau rua mat lavabo caesar lf5239s treo tuong dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5239S treo tường đặt bàn LF5239S 1980000 1650000
chau rua mat lavabo caesar lf5240 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5240 đặt bàn LF5240 2145000 1810000
chau rua mat lavabo caesar lf5252 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5252 đặt bàn LF5252 2068000 1740000
chau rua mat lavabo caesar lf5253 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5253 đặt bàn LF5253 2576000 1880000
chau rua mat lavabo caesar lf5254 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5254 đặt bàn LF5254 2233000 1880000
chau rua mat lavabo caesar lf5255 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5255 đặt bàn LF5255 1989000 1440000
chau rua mat lavabo caesar lf5256 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5256 đặt bàn LF5256 1859000 1560000
chau rua mat lavabo caesar lf5257 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5257 đặt bàn LF5257 1760000 1210000
chau rua mat lavabo caesar lf5258 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5258 đặt bàn LF5258 2068000 1740000
chau rua mat lavabo caesar lf5259 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5259 đặt bàn LF5259 2576000 1850000
chau rua mat lavabo caesar lf5260 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5260 đặt bàn LF5260 2244000 1900000
chau rua mat lavabo caesar lf5261 dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5261 đặt bàn LF5261 1370000 1100000
chau rua lavabo caesar lf5338 dat ban 1 Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5338 đặt bàn LF5338 2351000 2030000

Bảng giá chậu lavabo âm bàn CAESAR

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
chau rua mat lavabo caesar l5113 am ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L5113 âm bàn L5113 891000 750000
chau rua mat lavabo caesar l5115 am ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L5115 âm bàn L5115 814000 680000
chau rua mat lavabo caesar l5125 am ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L5125 âm bàn L5125 1144000 970000
chau rua mat lavabo caesar lf5118 am ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5118 âm bàn LF5118 1925000 1620000
chau rua mat lavabo caesar lf5127 am ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5127 âm bàn LF5127 1969000 1650000
chau rua mat lavabo caesar lf5128 am ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5128 âm bàn LF5128 2178000 1840000
chau rua mat lavabo caesar lf5130 am ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5130 âm bàn LF5130 2618000 2180000
chau rua mat lavabo caesar lf5302 ban am Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5302 bán âm LF5302 1353000 1130000
caesar bf442 5 cap pat gia do chau lavabo am ban 1 Giá đỡ chậu lavabo âm bàn CAESAR BF442-5 BF442-5 198000 190000

Bảng giá chậu lavabo treo tường CAESAR

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
chan chau rua mat lavabo caesar p2441 lung treo tuong Chân chậu rửa mặt lavabo CAESAR P2441 lửng treo tường P2441 700000 520000
chan chau rua mat lavabo caesar p2443 lung Chân chậu rửa mặt lavabo CAESAR P2443 lửng treo tường P2443 700000 520000
chan chau rua mat lavabo caesar pf2470 lung Chân chậu rửa mặt lavabo CAESAR PF2470 lửng treo tường PF2470 1000000 750000
chau rua mat lavabo caesar l2014 goc treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2014 góc treo tường L2014 396000 380000
chau rua mat lavabo caesar l2140 p2445 chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2140 P2445 chân dài treo tường L2140 P2445 957000 800000
chau rua mat lavabo caesar l2140 treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2140 treo tường L2140 545000 400000
chau rua mat lavabo caesar l2150 p2441 chan lung treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2150 P2441 chân lửng treo tường L2150 P2441 1100000 980000
chau rua mat lavabo caesar l2150 p2443 treo tuong chan lung Chậu rửa mặt Lavabo Caesar L2150 P2443 treo tường chân lửng L2150 P2443 1100000 1000000
chau rua mat lavabo caesar l2150 p2445 treo tuong chan dai Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2150 P2445 treo tường chân dài L2150 P2445 1100000 1000000
chau rua mat lavabo caesar l2150 treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2150 treo tường L2150 700000 570000
chau rua mat lavabo caesar l2152 p2443 treo tuong chan lung Chậu rửa mặt Lavabo Caesar L2152 P2443 treo tường chân lửng L2152 P2443 1100000 1000000
chau rua mat lavabo caesar l2152 p2445 treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2152 P2445 treo tường L2152 P2445 1100000 1000000
chau rua mat lavabo caesar l2152 treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2152 treo tường L2152 900000 600000
chau rua lavabo treo tuong caesar l2155 1 Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2155 treo tường L2155 595000 500000
chau rua mat lavabo caesar l2220 p2436 chan lung treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2220 P2436 chân lửng treo tường L2220 P2436 1166000 1030000
chau rua mat lavabo caesar l2220 p2437 chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2220 P2437 chân dài treo tường L2220 P2437 1155000 1030000
chau rua mat lavabo caesar l2220 p2443 chan lung treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2220 P2443 chân lửng treo tường L2220 P2443 1166000 1030000
chau rua mat lavabo caesar l2220 p2445 chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2220 P2445 chân dài treo tường L2220 P2445 1155000 1030000
chau rua mat lavabo caesar l2220 treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2220 treo tường L2220 900000 650000
chau rua lavabo treo tuong caesar l2230 1 Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2230 treo tường L2230 924000 770000
chau rua lavabo treo tuong caesar l2360 1 Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2360 treo tường L2360 1056000 870000
chau rua mat lavabo caesar l2365 p2443 chan lung treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2365 P2443 chân lửng treo tường L2365 P2443 1595000 1350000
chau rua mat lavabo caesar l2365 p2445 chan dai treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2365 P2445 chân dài treo tường L2365 P2445 1595000 1400000
chau rua mat lavabo caesar l2365 treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2365 treo tường L2365 1200000 1000000
chau rua lavabo treo tuong caesar l2560 1 Chậu rửa mặt lavabo CAESAR L2560 treo tường L2560 935000 800000
chau rua mat lavabo caesar lf2270 pf2470 chan lung treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF2270 PF2470 chân lửng treo tường LF2270 PF2470 3083000 2570000
chau rua mat lavabo caesar lf2270 treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF2270 treo tường LF2270 2255000 1950000
chau rua mat lavabo caesar lf5238 goc treo tuong Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5238 góc treo tường LF5238 1221000 1030000
chau rua mat lavabo caesar lf5239s treo tuong dat ban Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5239S treo tường đặt bàn LF5239S 1980000 1650000
chau rua lavabo caesar chan dung lf5312 pf2412 1 Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5312/PF2412 chân dài treo tường LF5312/PF2412 5967000 5120000
chau rua mat lavabo caesar chan dung lf5314 pf2414 1 Chậu rửa mặt lavabo CAESAR LF5314/PF2414 chân dài treo tường LF5314/PF2414 8783000 7400000

Bảng giá chân chậu lavabo CAESAR

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
chan chau rua mat lavabo caesar p2437 dai Chân chậu rửa mặt lavabo CAESAR P2437 dài P2437 700000 500000
chan chau rua mat lavabo caesar p2441 lung treo tuong Chân chậu rửa mặt lavabo CAESAR P2441 lửng treo tường P2441 700000 520000
chan chau rua mat lavabo caesar p2443 lung Chân chậu rửa mặt lavabo CAESAR P2443 lửng treo tường P2443 700000 520000
chan chau rua mat lavabo caesar p2445 dai Chân chậu rửa mặt lavabo CAESAR P2445 dài P2445 700000 500000
chan chau rua mat lavabo caesar pf2470 lung Chân chậu rửa mặt lavabo CAESAR PF2470 lửng treo tường PF2470 1000000 750000

Giá bán thực tế có thể thay đổi mà không thông báo trước. Mọi thắc mắc, ý kiến vui lòng liên hệ trực tiếp VUA THIẾT BỊ chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới. Xin cảm ơn!

Công ty TNHH VUA THIẾT BỊ

( Siêu thị thiết bị vệ sinh, nhà bếp, vật tư hoàn thiện ) Chủ tài khoản: NGUYEN TIEN KHANH
  • VPbank: 456.321.321
  • Techcombank: 190.345.483.070.18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng ti qua Zalo
Gi ngay