Bảng giá bồn cầu CAESAR chiết khấu tốt nhất 2023

Bảng giá bồn cầu CAESAR chiết khấu tốt nhất 2023

Bảng giá bồn cầu CAESAR – Caesar là thương hiệu bồn cầu Đài Loan có phân phối toàn cầu. Với việc đầu tư nhiều nhà máy sản xuất tại Việt Nam, giúp giá thành sản phẩm bồn cầu Caesar cạnh tranh trên thị trường.

Có nhiều loại sản phẩm bồn cầu Caesar từ xí xổm cho công trình công cộng đến các bồn cầu liên khối cao cấp cho khách sạn và biệt thự. Sản phẩm áp dụng công nghệ men Nano, tiết kiệm nước với các công nghệ xả tiên tiến và thường xuyên ra mẫu mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Sản phẩm của Caesar từ Đài Loan được khách hàng rất ưa chuộng và lựa chọn cho phòng tắm. Tại Việt Nam, khách hàng của chúng tôi tin tưởng sử dụng sản phẩm của Caesar khi đầu tư tại VN, không chỉ có chuyên gia người Đài Loan mà còn các nước khác. Doanh số bán ra không kém các thương hiệu cao cấp khác.

Sản phẩm bệt Caesar có ưu điểm là mẫu mã và chất men luôn trắng sáng, giá rẻ hơn so với các thương hiệu ngoại nhập. Sản phẩm có nhiều kích thước và kiểu dáng phù hợp cho tất cả nơi tắm và công trình vệ sinh công cộng.

Bảng giá bồn cầu CAESAR chiết khấu tốt nhất 2023

Bảng giá bồn cầu thông minh CAESAR 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bon cau 1 khoi caesar ca1380h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CA1380H nắp rửa điện tử CA1380H 39222000 31500000
bon cau 2 khoi caesar cd1320 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1320 TAF050 Nắp Rửa Cơ CD1320 TAF050 4444000 3500000
bon cau nap dien tu caesar cd1320 taf200h 440x440 1 Bồn cầu thông minh CAESAR CD1320 TAF200H nắp rửa điện tử CD1320 TAF200H 15972000 11700000
bon cau caesar cd1320 taf400h 440x440 1 Bồn cầu thông minh CAESAR CD1320 TAF400H nắp rửa điện tử CD1320 TAF400H 9207000 6900000
bon cau 2 khoi caesar cd1325 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1325 TAF050 nắp rửa cơ CD1325 TAF050 4355000 3500000
bon cau 2 khoi caesar cd1325 taf200 nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1325 TAF200 nắp rửa điện tử CD1325 TAF200 16076000 10000000
bon cau nap rua co caesar cd1331 taf050 2 khoi 1 Bồn cầu thông minh CAESAR CD1331 TAF050 nắp rửa cơ CD1331 TAF050 4186000 3630000
bon cau dien tu caesar cd1331 taf200h 2 khoi 1 Bồn cầu thông minh CAESAR CD1331 TAF200H nắp rửa điện tử CD1331 TAF200H 14151000 8800000
bon cau caesar cd1338 taf050 440x440 1 Bồn cầu thông minh CAESAR CD1338 TAF050 nắp rửa cơ CD1338 TAF050 4224000 3756000
bon cau 2 khoi caesar cd1338 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1338 TAF200H nắp rửa điện tử CD1338 TAF200H 15752000 11000000
bon cau 2 khoi caesar cd1340 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1340 TAF050 nắp rửa cơ CD1340 TAF050 4928000 3450000
bon cau 2 khoi caesar cd1340 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1340 TAF200H nắp rửa điện tử CD1340 TAF200H 16456000 12000000
bon cau 2 khoi caesar cd1340 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1340 TAF400H nắp rửa điện tử CD1340 TAF400H 9691000 7200000
bon cau 2 khoi caesar cd1341 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1341 TAF050 nắp rửa cơ CD1341 TAF050 5775000 4600000
bon cau 2 khoi caesar cd1341 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1341 TAF200H nắp rửa điện tử CD1341 TAF200H 17303000 13000000
bon cau 2 khoi caesar cd1341 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1341 TAF400H nắp rửa điện tử CD1341 TAF400H 10538000 7900000
bon cau 2 khoi caesar cd1345 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1345 TAF050 nắp rửa cơ CD1345 TAF050 7029000 5640000
bon cau 2 khoi caesar cd1345 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1345 TAF200H nắp rửa điện tử CD1345 TAF200H 18557000 14000000
bon cau 2 khoi caesar cd1345 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1345 TAF400H nắp rửa điện tử CD1345 TAF400H 11792000 9000000
bon cau 2 khoi caesar cd1348 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1348 TAF050 nắp rửa cơ CD1348 TAF050 8525000 6800000
bon cau 2 khoi caesar cd1348 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1348 TAF200H nắp rửa điện tử CD1348 TAF200H 20053000 16000000
bon cau 2 khoi caesar cd1348 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1348 TAF400H nắp rửa điện tử CD1348 TAF400H 13288000 10000000
bon cau 2 khoi caesar cd1349 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1349 TAF050 nắp rửa cơ CD1349 TAF050 6644000 5000000
bon cau 2 khoi caesar cd1349 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1349 TAF200H nắp rửa điện tử CD1349 TAF200H 18172000 13300000
bon cau 2 khoi caesar cd1349 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1349 TAF400H nắp rửa điện tử CD1349 TAF400H 11407000 8600000
bon cau 1 khoi caesar cd1356 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1356 TAF050 nắp rửa cơ CD1356 TAF050 8745000 7560000
bon cau 1 khoi caesar cd1356 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1356 TAF200H nắp rửa điện tử CD1356 TAF200H 20504000 16000000
bon cau 1 khoi caesar cd1356 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1356 TAF400H nắp rửa điện tử CD1356 TAF400H 13739000 10200000
bon cau 1 khoi caesar cd1363 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1363 TAF050 Nắp Rửa Cơ CD1363 TAF050 9559000 6530000
bon cau 1 khoi caesar cd1363 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1363 TAF200H nắp rửa điện tử CD1363 TAF200H 21087000 16000000
bon cau 1 khoi caesar cd1363 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1363 TAF400H nắp rửa điện tử CD1363 TAF400H 14322000 11000000
bon cau 1 khoi caesar cd1364 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1364 TAF400H nắp rửa điện tử CD1364 TAF400H 14773000 11000000
bon cau 1 khoi caesar cd1374 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1374 TAF400H nắp rửa điện tử CD1374 TAF400H 12507000 9000000
bon cau 1 khoi caesar cd1375 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1375 TAF050 nắp rửa cơ CD1375 TAF050 8228000 6150000
bon cau 1 khoi caesar cd1375 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1375 TAF200H nắp rửa điện tử CD1375 TAF200H 19756000 14100000
bon cau 1 khoi caesar cd1375 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1375 TAF400H nắp rửa điện tử CD1375 TAF400H 12991000 9500000
bon cau 1 khoi caesar cd1394 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1394 TAF050 nắp rửa cơ CD1394 TAF050 8635000 6150000
bon cau 1 khoi caesar cd1394 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1394 TAF200H nắp rửa điện tử CD1394 TAF200H 20163000 14100000
bon cau 1 khoi caesar cd1394 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1394 TAF400H nắp rửa điện tử CD1394 TAF400H 13398000 9500000
bon cau 2 khoi caesar cd1530 taf050 nap rua co Bồn cầu thông minh CAESAR CD1530 TAF050 nắp rửa cơ CD1530 TAF050 5731000 4700000
bon cau 2 khoi caesar cd1530 taf200h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1530 TAF200H nắp rửa điện tử CD1530 TAF200H 17259000 13000000
bon cau 2 khoi caesar cd1530 taf400h nap rua dien tu Bồn cầu thông minh CAESAR CD1530 TAF400H nắp rửa điện tử CD1530 TAF400H 10859000 8500000

Bảng giá bồn cầu 1 khối CAESAR 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bon cau 1 khoi caesar c1352 tre em nap em m284 Bồn cầu 1 khối CAESAR C1352 trẻ em nắp êm M284 C1352 3289000 2800000
bon cau 1 khoi caesar c1353 nap em mu234 Bồn cầu 1 khối CAESAR C1353 nắp êm MU234 C1353 10527000 8000000
bon cau 1 khoi caesar cd1356 nap em m256 Bồn cầu 1 khối CAESAR CD1356 nắp êm M256 CD1356 7414000 5820000
bon cau 1 khoi caesar cd1363 nap em m221 Bồn cầu 1 khối CAESAR CD1363 nắp êm M221 CD1363 7975000 6100000
bon cau 1 khoi caesar cd1364 nap em mu234 Bồn cầu 1 khối CAESAR CD1364 nắp êm Mu234 CD1364 8668000 6640000
bon cau 1 khoi caesar cd1374 nap em mu235 Bồn cầu 1 khối CAESAR CD1374 nắp êm MU235 CD1374 6237000 4880000
bon cau 1 khoi caesar cd1375 nap em m221 Bồn cầu 1 khối CAESAR CD1375 nắp êm M221 CD1375 6644000 5130000
bon cau 1 khoi caesar cd1394 nap em m233 Bồn cầu 1 khối CAESAR CD1394 nắp êm M233 CD1394 7051000 5820000

Bảng giá bồn cầu 2 khối CAESAR 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bon cau 2 khoi caesar cd1320 nap em m221 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1320 nắp êm M221 CD1320 2860000 2614000
bon cau 2 khoi caesar cd1325 nap thuong m220 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1325 nắp thường M220 CD1325 2255000 2097000
bon cau caesar cd1331 thung t1131 nap em 1 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1331 nắp êm M232 CD1331 2773000 2206000
bon cau 2 khoi caesar cd1338 nap thuong m220 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1338 nắp thường M220 CD1338 2420000 2206000
bon cau 2 khoi caesar cd1340 nap em m232 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1340 nắp êm M232 CD1340 3344000 3021000
bon cau caesar cd1341 thung t1241 nap em 1 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1341 nắp êm M232 CD1341 4191000 3711000
bon cau 2 khoi caesar cd1345 nap em m232 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1345 nắp êm M232 CD1345 5445000 4922000
bon cau 2 khoi caesar cd1346 nap em m236 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1346 nắp êm M236 CD1346 5896000 5250000
bon cau 2 khoi caesar cd1348 nap em t1148 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1348 nắp êm M232 CD1348 6941000 6083000
bon cau 2 khoi caesar cd1349 nap em m232 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1349 nắp êm M232 CD1349 5060000 4650000
bon cau 2 khoi caesar cd1530 nap em m232 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1530 nắp êm M232 CD1530 4147000 3802000
bon cau 2 khoi caesar cd1551 nap em mu237 Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1551 nắp êm MU237 CD1551 5159000 4560000
bon cau 2 khoi caesar cd1551p cd1551n cd1551u nap em Bồn cầu 2 khối CAESAR CD1551P CD1551N CD1551U nắp êm CD1551P CD1551N CD1551U 8426000 4560000
bon cau 2 khoi caesar cds1325 nap em ms220 Bồn cầu 2 khối CAESAR CDS1325 nắp êm MS220 CDS1325 3289000 2942000
bon cau 2 khoi caesar cds1338 nap em ms220 Bồn cầu 2 khối CAESAR CDS1338 nắp êm MS220 CDS1338 2607000 2365000
bon cau 2 khoi caesar cp1333 bf443 xa gat tay nap thuong m220 Bồn cầu 2 khối CAESAR CP1333 BF443 xả gạt tay nắp thường M220 CP1333 BF443 4312000 3676000
bon cau 2 khoi caesar cpt1332 thoat ngang nap thuong m220 Bồn cầu 2 khối CAESAR CPT1332 thoát ngang nắp thường M220 CPT1332 2629000 2387000
bon cau 2 khoi caesar ct1026 tre em nap thuong m282 Bồn cầu 2 khối CAESAR CT1026 trẻ em nắp thường M282 CT1026 1672000 1544000
bon cau 2 khoi caesar ct1325 nap thuong m220 Bồn cầu 2 khối CAESAR CT1325 nắp thường M220 CT1325 2013000 1890000
bon cau 2 khoi caesar ct1338 nap thuong m220 Bồn cầu 2 khối CAESAR CT1338 nắp thường M220 CT1338 2189000 2040000
bon cau 2 khoi caesar cts1325 nap em ms220 Bồn cầu 2 khối CAESAR CTS1325 nắp êm MS220 CTS1325 2211000 2063000
bon cau 2 khoi caesar cts1338 nap em ms220 Bồn cầu 2 khối CAESAR CTS1338 nắp êm MS220 CTS1338 2376000 2160000

Bảng giá bồn cầu treo tường CAESAR 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bon cau treo tuong caesar cpt1503 ket nuoc am th1510 Bồn cầu treo tường CAESAR CPT1503 két nước âm TH1510 CPT1503 8250000 7000000

Bảng giá bồn cầu xổm CAESAR 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
bon cau xom caesar c1230 1 Bồn cầu xổm CAESAR C1230 C1230 1200000 879000
bon cau xom caesar c1230 bf449 bo xa nhan Bồn Cầu Xổm CAESAR C1230 BF449 bộ xả nhấn C1230 BF449 3520000 2988000
bon cau xom caesar c1230b Bồn cầu xổm CAESAR C1230B C1230B 1200000 879000
bon cau xom caesar c1230b bf449 bo Bồn Cầu Xổm CAESAR C1230B BF449 bộ xả nhấn C1230B BF449 3520000 2988000
bon cau xom caesar c1250 1 Bồn cầu xổm CAESAR C1250 C1250 1200000 976000
bon cau xom caesar c1250 bf446 bo xa nhan Bồn cầu xổm CAESAR C1250 BF446 bộ xả nhấn C1250 BF446 3721000 3082000
bon cau xom caesar c1250b Bồn cầu xổm CAESAR C1250B C1250B 1200000 976000
bon cau xom caesar c1250b bf446 kem bo Bồn cầu xổm CAESAR C1250B BF446 bộ xả nhấn C1250B BF446 3721000 3082000
bon cau xom caesar c1280 khong bao gom ket nuoc Bồn cầu xổm Caesar C1280 (không bao gồm két nước) C1280 2000000 1210000
bon cau xom caesar cs1230 ket nuoc t1100 Bồn cầu xổm CAESAR CS1230 két nước T1100 CS1230 1650000 1521000
bon cau xom caesar cs1280 ket nuoc t1100 Bồn cầu xổm CAESAR CS1280 két nước T1100 CS1280 2046000 1890000
bon cau xom caesar ct1250 ket nuoc t1113 Bồn cầu xổm CAESAR CT1250 két nước T1113 CT1250 2673000 2399000
van xa bon cau caesar bf443 Van xả bồn cầu CAESAR BF443 BF443 2607000 2109000
van xa bon cau caesar bf446 Van xả bồn cầu CAESAR BF446 BF446 2607000 2109000
van xa bon cau caesar bf449 Van xả bồn cầu CAESAR BF449 BF449 2607000 2109000

Bảng giá nắp bồn cầu CAESAR 2023

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá bán lẻ
caesar m220 nap bon cau dong thuong 1 Nắp bồn cầu CAESAR M220 rơi thường M220 266000 230000
nap bon cau caesar m221 roi em Nắp bồn cầu CAESAR M221 rơi êm M221 660000 490000
caesar m232 nap em bon cau 1 Nắp bồn cầu CAESAR M232 rơi êm M232 486000 430000
caesar m236 nap em bon cau 1 Nắp bồn cầu CAESAR M236 rơi êm M236 568000 490000
caesar m243 nap em bon cau 1 Nắp bồn cầu CAESAR M243 rơi êm M243 499000 440000
caesar m256 nap em bon cau 1 Nắp bồn cầu CAESAR M256 rơi êm M256 513000 440000
caesar m282 nap em bon cau tre em 1 Nắp bồn cầu CAESAR M282 trẻ em rơi thường M282 362000 310000
caesar m284 nap em bon cau tre em 1 Nắp bồn cầu CAESAR M284 trẻ em rơi êm M284 376000 330000
caesar ms220 nap bon cau nap roi em 1 Nắp bồn cầu CAESAR MS220 rơi êm MS220 348000 340000
caesar mu234 nap bon cau nap roi em 1 Nắp bồn cầu CAESAR MU234 rơi êm MU234 733000 630000
caesar mu235 nap bon cau nap roi em 1 Nắp bồn cầu CAESAR MU235 rơi êm MU235 568000 490000
caesar mu237 nap bon cau nap roi em 1 Nắp bồn cầu CAESAR MU237 rơi êm MU237 761000 640000
nap bon cau caesar taf050 rua co Nắp bồn cầu CAESAR TAF050 rửa cơ TAF050 2068000 1600000
nap bon cau caesar taf200h dien tu Nắp bồn cầu CAESAR TAF200H điện tử TAF200H 13596000 11000000
nap bon cau caesar taf400h dien tu Nắp bồn cầu CAESAR TAF400H điện tử TAF400H 6831000 5300000

Giá bán thực tế có thể thay đổi mà không thông báo trước. Mọi thắc mắc, ý kiến vui lòng liên hệ trực tiếp VUA THIẾT BỊ chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới. Xin cảm ơn!

Công ty TNHH VUA THIẾT BỊ

( Siêu thị thiết bị vệ sinh, nhà bếp, vật tư hoàn thiện ) Chủ tài khoản: NGUYEN TIEN KHANH
  • VPbank: 456.321.321
  • Techcombank: 190.345.483.070.18

Trả lời

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng ti qua Zalo
Gi ngay